Đường dẫn truy cập

PNTR cho Việt Nam thất bại


Hạ Viện Hoa Kỳ đã không đạt được túc số 290 phiếu đòi hỏi để cho Việt Nam được hưởng quy chế thương mại bình thường vĩnh viễn.

Kết quả cuộc biểu quyết là 228 phiếu thuận, và 161 phiếu chống. Ða số ủng hộ việc thông qua quy chế bình thường vĩnh viễn cho Việt Nam, nhưng đa số này chưa đủ để đáp ứng được đòi hỏi của thủ tục cấp quy chế.

Ðiều này có nghĩa là sẽ phải có một cuộc biểu quyết khác.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG