Đường dẫn truy cập

Những bài học từ 9/11


Thế giới đã đạt được rất nhiều thành quả trong 5 năm qua, kể từ khi các phần tử khủng bố al-Qaida tấn công Hoa Kỳ ngày 11 tháng 9 năm 2001. Ngày nay các nước đồng minh do Hoa Kỳ lãnh đạo đang gây khó khăn hơn rất nhiều cho những thủ lãnh của mạng lưới khủng bố al-Qaida như Osama bin Laden; bọn chúng không thể tiếp tục hoạt động, chuyển tiền và giữ liên lạc với các hoạt viên khủng bố một cách tự do được nữa. Tổng Thống Bush nói rằng Hoa Kỳ, các nước bạn và các nước đồng minh đang “đẩy cuộc chiến tranh về phía quân thù.”

Kể từ khi xảy vụ tấn công 11 tháng 9, các lực lượng liên minh đã bắt giữ hoặc tiêu diệt nhiều phần tử chỉ huy và hoạt viên khủng bố của al-Qaida, và hàng chục tên khủng bố khác trên khắp thế giới. Kẻ thù phải sống trong tình trạng bị sức ép liên tục, và chúng ta sẽ tiếp tục duy trì sức ép đó.

Tổng Thống Bush nói rằng Hoa Kỳ “không phân biệt những kẻ thực những hành động khủng bố và những kẻ chứa chấp và ủng hộ khủng bố.”

Nhờ có những nỗ lực của chúng ta mà nay trên thế giới đã giảm bớt được ba nhà nước bảo trợ cho khủng bố, so với thời điểm ngày 11 tháng 9 năm 2001. Từ những nước khủng bố, Afghanistan và Iran đã biến thành đồng minh của chúng ta trong cuộc chiến chống khủng bố. Nước Libya đã từ bỏ chủ nghĩa khủng bố, từ bỏ các chương trình phát triển vũ khí giết người hàng loạt cũng như các vật liệu và thiết bị hạt nhân.

Tổng Thống Bush nói rằng “Hoa Kỳ đã dùng ảnh hưởng của mình trên thế giới để thăng tiến tự do và dân chủ để thay thế cho áp bức và chủ nghĩa quá khích.

Chúng ta sẽ chứng kiến ngày mà người dân trên toàn khu vực Trung Đông có được những chính phủ biết tôn trọng phẩm giá của con người, và mọi người có thể tự do sáng tạo và được quyền thể hiện quyền lựa chọn của họ bằng lá phiếu. Chúng ta sẽ chứng kiến ngày mà mọi người dân ở khu vực này được tự do bày tỏ quan điểm của họ, phụ nữ có đầy đủ quyền hành, và trẻ em được giáo dục và được trang bị những công cụ cần thiết để thành công trong cuộc sống. Và chúng ta sẽ chứng kiến ngày mà tất cả các quốc gia tại Trung Đông trở thành đồng minh trong sự nghiệp hòa bình.

Tổng Thống Bush nói rằng “đây cuộc đấu tranh ý thức hệ vĩ đại của thế kỷ thứ 21. Tất cả các nước văn minh phải liên kết với nhau trong cuộc đấu tranh giữa chủ nghĩa ôn hòa và chủ nghĩa cực đoan.”

XS
SM
MD
LG