Đường dẫn truy cập

3 giới chức hàng đầu trong chính phủ Việt Nam yêu cầu quốc hội chấp thuận đơn xin từ chức


Ba giới chức hàng đầu trong chính phủ Việt Nam đã yêu cầu quốc hội chấp thuận đơn xin từ chức của họ, trong đợt cải tổ lãnh đạo mà người ta trông đợi đã lâu.

Hôm nay, Thủ Tướng Phan Văn Khải, Chủ tịch nước Trần Đức Lương, và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An đã chính thức yêu cầu quốc hội cho được từ chức một năm trước khi nhiệm kỳ của họ chấm dứt.

Hôm nay, quốc hội sẽ biểu quyết xem có chấp thuận đơn xin từ chức của các nhân vật này hay không, và trong tháng này, sẽ quyết định người nào lên thay thế đảm nhiệm các chức vụ đó.

Ông Phan Văn Khải đã đề cử Phó Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng đảm nhiệm chức vụ Thủ Tướng.

Người ta đã chờ đợi đợt cải tổ giới lãnh đạo Việt Nam này vì hồi đầu năm nay tất cả ba nhà lãnh đạo vừa kể đều không được tái cử vào Bộ Chính Trị Trung Ương Đảng.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG