Đường dẫn truy cập

LHQ nhóm họp để bầu các thành viên vào Hội Đồng Nhân Quyền mới


Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc nhóm họp ngày hôm nay để bầu các thành viên vào Hội Đồng Nhân Quyền mới. Hội đồng này thay thế cho Ủy Hội Nhân Quyền Liên Hiệp Quốc.

Những người chỉ trích đã coi ủy hội này là không hữu hiệu, và nói rằng ủy hội này đã không bắt các nước thành viên trong ủy hội phải chịu trách nhiệm về thành tích nhân quyền của chính họ. 64 quốc gia ra dự tranh 47 ghế của Hội Đồng Nhân Quyền này. Các quốc gia Phi Châu sẽ được 13 ghế.

Các nước Á Châu cũng được 13 ghế. Các nước Châu Mỹ La Tinh và vùng Caribê được 8 ghế. Các nước Đông Âu được 6 ghế còn các nước Tây Âu và các nước khác sẽ được 7 ghế.

Các ứng viên sẽ được bầu trực tiếp bởi một đa số các nước thành viên trong Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc.

Hoa Kỳ không ra ứng cử. Các giới chức Hoa Kỳ đã phản đối Hội Đồng mới này và nói rằng các chính phủ vi phạm nhân quyền không bị ngăn không cho trở thành thành viên của hội đồng

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG