Đường dẫn truy cập

LESSON #315: All dressed up with no place to go, All the traffic will bear


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học trước, chúng tôi có đem đến quý vị hai thành ngữ có từ All, nghĩa là tất cả. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu hai thành ngữ khác cũng có từ All. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOCIE: (PAULINE): The first idiom is “All Dressed Up With No Place To Go” , “All Dressed Up With No Place To Go”.

TEXT: (TRANG): Có bao giờ bạn ăn mặc quần áo cho thực đẹp để đi dự tiệc rồi ngay trước khi đi có người báo cho biết là buổi tiệc đã bị hủy bỏ hay không? Đó là cảm giác bực dọc mà ngưòi Mỹ cảm thấy khi họ cùng thành ngữ “All Dressed Up With No Place To Go”, nghĩa đen là ăn mặc thật lịch sự mà không có chỗ nào để đi hết. Dressed Up rút từ động từ To Dress, D-R-E-S-S và U-P nghĩa là mặc quần áo lịch sự.

Trong thí dụ thứ nhất sau đây, anh Bob vẫn mong đợi ngày đi dự buổi liên hoan cuối năm của trườøng trung học của anh với bạn gái là Sally.Anh cho biết:

VOICE: (PAULINE): I got a haircut, a shoe-shine and put on my best suit. Then Sally called and said her mother was sick so she couldn’t go to the prom with me. There I was, all dressed up with no place to go!

TEXT: (TRANG): Anh Bob nói: Tôi đã đi cắt tóc, đánh bóng giày và mặc quần áo đẹp. Rồi cô Sally gọi điện thoại cho tôi và nói mẹ cô bị bệnh cho nên cô không thể đi dự tiệc với tôi được. Vì thế tôi đã ăn mặc thật đẹp mà không có chỗ nào để đi cả.

Có vài từ mới đáng chú ý là: Haircut đánh vần là H-A-I-R C-U-T nghĩa là cắt tóc, hớt tóc, Shoe-Shine, S-H-O-E và S-H-I-N-E nghĩa là đánh bóng giày, và Prom, đánh vần là P-R-O-M nghĩa là buổi liên hoan sang trọng dành cho học sinh năm cuối của trường trung học. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): I got a haircut, a shoe-shine and put on my best suit. Then Sally called and said her mother was sick so she couldn’t go to the prom with me. There I was, all dressed up with no place to go!

TEXT: (TRANG): Thành ngữ All Dressed Up With No Place To Go có thể được dùng trong bất cứ trường hợp nào mà bạn sẵn sàng làm một việc gì đó nhưng việc đó lại bị hoãn khiến bạn thất vọng. Trong thí dụ thứ hai sau đây, một viên quản trị công ty lo ngại là một hợp đồng sắp được ký kết có thể gặp những trở ngại vào phút chót.

VOICE: (PAULINE): The contract is ready to be signed and we are all set to go to work. But I’m afraid we’re all dressed up with no place to go. The board of directors just told us to wait until they look it over one more time.

TEXT: (TRANG): Viên quản trị này nói: Bản hợp đồng đã sẵn sàng để được ký và chúng tôi cũng chuẩn bị bắt tay vào việc. Nhưng tôi e rằng chúng tôi sẵn sàng mà không có gì để làm cả, vì ban giám đốc vừa cho chúng tôi biết là phải đợi vì họ muốn xem lại bản hợp đồng này môït lần nữa.

Ta thấy Contract đánh vần là C-O-N-T-R-A-C-T nghĩa là bản hợp đồng, Signed rút từ động từ To Sign, S-I-G-N, nghĩa là ký kết, và Director đánh vần là D-I-R-E-C-T-O-R nghĩa là giám đốc. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): The contract is ready to be signed and we are all set to go to work. But I’m afraid we’re all dressed up with no place to go. The board of directors just told us to wait until they look it over one more time.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “All The Traffic Will Bear”, “All The Traffic Will Bear”.

TEXT: (TRANG): “All The Trafic Will Bear” có hai từ mới. Một là Traffic đánh vần là T-R-A-F-F-I-C nghĩa là sự giao thông của xe cộ, hay là việc mua bán qua lại. Và hai là To Bear, B-E-A-R nghĩa là chịu đựng. Người Mỹ dùng thành ngữ này khi họ muốn nói là lợi dụng sự khan hiếm của một món hàng để bán với giá cao nhất mà người tiêu thụ có thể trả nổi. Thí dụ thứ nhất là về một nguời bán nước giải khát tại một sân vận động bóng đá vào một ngày nóng nực.

VOICE: (PAULINE): This young guy charges all the traffic will bear, at least three times what it would cost anywhere else. But it’s hot and everybody is thirsty so they’ll pay their money.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Anh chàng trẻ tuổi này lợi dụng tình thế để tính giá thật đắt, ít ra là gấp ba lần giá tại bất cứ nơi nào khác. Nhưng trời đang nóng và mọi nguời đang khát nước cho nên họ đành phải chịu vậy.

Những từ mới là: Charges, động từ To Charge, C-H-A-R-G-E là tính tiền, và Thirsty, đánh vần là T-H-I-R-S-T-Y nghĩa là khát nước. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): This young guy charges all the traffic will bear, at least three times what it would cost anywhere else. But it’s hot and everybody is thirsty so they’ll pay their money.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai, ông Kim chủ một tiệp tạp hóa bán thực phẩm với giá cao hơn nhiều so với giá tại những nơi khác trong thành phố. Tuy nhiên, khách hàng thông cảm với ông ta vì ông ta có lý do chính đáng.

VOICE: (PAULINE): It’s a high crime area and Kim has the only food store for miles around. He charges all the traffick will bear. But he’s the only one with the courage to do business here. Just be happy he’s around.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Đây là một khu có nhiều tội ác và ông Kim có tiệm thực phẩm duy nhất trong vòng mấy chục cây số chung quanh đây .Ông ấy bán với giá cao mà người mua phải chịu. Tuy nhiên ông âý là người duy nhất có cam đảm buôn bán tại đây. Chúng ta phải mừng là có ông ta ở khu này.

Ta thấy Crime đánh vần là C-R-I-M-E nghĩa là tội ác, và Courage, C-O-U-R-A-G-E, Courage là lòng can đảm. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): It’s a high crime area and Kim has the only food store for miles around. He charges all the traffick will bear. But he’s the only one with the courage to do business here. Just be happy he’s around.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được thêm hai thành ngữ mới có từ All. Một là All Dressed Up With No Place To Go nghĩa là sẵn sàng làm một việc gì nhưng việc đó lại bị hoãn lại, và hai là All The Traffic Will Bear nghĩa là tính giá tiền cao vì một món hàng nào đó bị khan hiếm. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG