Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush đến bang Minnesota


Tổng thống Bush đang trên đường tới tiểu bang Minnesota trong vùng trung tây Hoa kỳ hôm nay để tranh thủ sự hậu thuẫn cho các chính sách của ông trong năm 2006.

Ông sẽ đọc diễn văn trình bày các bước tiến để tăng cường sức cạnh tranh của Hoa kỳ trong nền kinh tế thế giới và đi thăm cơ sở của công ty lớn của Hoa kỳ 3M.

Hôm qua, Tổng thống Bush nói với những người ông tiếp xúc tại thành phố Nashville trong bang Tennessee rằng sự kiện nhiều người Mỹ lo âu trong thời chiến tranh và trong việc cạnh tranh của nền kinh tế thế giới là chuyện bình thường. Nhưng ông nói rằng Hoa kỳ có một nền kinh tế vững mạnh và ông kêu gọi dân chúng Mỹ đừng mất niềm tin trong cuộc chiến chống khủng bố.

Nhà lãnh đạo Hoa kỳ đang đi thăm một số thành phố trên khắp nước Mỹ để tranh thủ sự ủng hộ cho nghị trình hoạt động mà ông phác thảo trong bài diễn về tình trạng liên bang ông đọc tối thứ ba vừa qua.

Nghị trình đó bao gồm các hoạt động liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe, giáo dục và giảm bớt sự lệ thuộc của nước Mỹ vào lượng dầu của nước ngoài.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG