Đường dẫn truy cập

15 triệu người Iraq sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc Hội vào hôm nay


Hơn 15 triệu người Iraq hội đủ điều kiện sẽ tham gia cuộc bầu cử Quốc Hội vào ngày hôm nay 15 tháng 12, và đây là cuộc bầu cử đầu tiên kể từ khi bản tân hiến pháp được phê chuẩn trong tháng 10.

Các cử tri sẽ bỏ phiếu để bầu 275 ghế trong tân Hội Đồng Đại Biểu Iraq. Mặc dù những cuộc bầu cử để bầu một Quốc Hội lâm thời đã được tổ chức hồi tháng Giêng nhưng cuộc bầu cử lần này sẽ là cuộc bầu cử Quốc Hội đầu tiên với nhiệm kỳ là 4 năm.

Các cử tri sẽ lựa chọn những người trong danh sách của các đảng phái và các nhóm liên minh, đại diện cho các nhóm tôn giáo, sắc tộc và chính trị. Chỉ có một ít người trong số này là có triển vọng được đắc cử.

Trong cuộc bầu cử này, mỗi một trong số 18 tỉnh của Iraq sẽ là một đơn vị bầu cư riêng biệt, với số ghế được chia theo mức độ dân số. Các tỉnh sẽ bầu 230 nhà lập pháp, và 45 ghế còn lại sẽ được điền khuyết theo số phiếu được chia cho mỗi đảng trong cuộc đầu phiếu trên toàn quốc.

Quốc Hội được bầu lên sẽ chọn một Thủ Tướng, và tân Thủ Tướng, sau đó sẽ thành lập Nội Các.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG