Đường dẫn truy cập

Tổng thống Bush khuyến nghị chủ tịch Hồ Cẩm Đào gặp Ðức Đạt Lai Lạt Ma


Tổng thống Bush nói rằng ông khuyến nghị chủ tịch Hồ Cẩm Đào hãy họp với Ðức Đạt Lai Lạt Ma để chính ông Hồ Cẩm Ðào được nghe tận tai rằng lãnh tụ tinh thần của Tây Tạng, nói rằng ngài không hề có ý muốn đòi độc lập cho Tây Tạng.

Tổng thống Bush đã gặp gỡ đức Ðạt Lai Lạt Ma vào thượng tuần tháng này, nói rằng ông đã nêu đề tài này với chủ tịch Hồ Cẩm Đào hôm chủ nhật. Nhưng ông Bush không cho biết là lãnh tụ của Trung quốc đã đáp ứng như thế nào.

Trung Quốc đã xâm chiếm Tây Tạng từ năm 1950. Đức Đạt Lai Lạt Ma đã sống ở Ấn Độ từ năm 1959 và đặt chính phủ lưu vong của ngài tại Dharamsala.

XS
SM
MD
LG