Đường dẫn truy cập

LESSON #309: Come up for air, Leave up in the air


Tiếp theo đây mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ English American Style số 309 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ do Huyền Trang phụ trách.

Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Bài học hôm nay sẽ là bài thứ ba và là bài cuối trong loạt bài dùng từ Air là Không Khí. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (PAULINE): The first idiom is “Come Up For Air”, “Come Up For Air”.

TEXT: (TRANG): Khi quý vị bơi lội hay lặn sâu dưới nước, quý vị thỉnh thoảng cũng phải trồi lên mặt nước để lấy hơi và hít thở không khí . Người Mỹ gọi đó là Come Up For Air”. Và họ dùng thành ngữ này để diễn tả việc nghỉ làm một lúc để xả hơi. Theo thông lệ, mỗi năm ngày 15 tháng 4 là hạn chót để người Mỹ khai thuế lợi tức, và ai nấy đều không thích làm điều này. Chị Pauline bày tỏ ý kiến:

VOICE: (PAULINE ): Oh boy, I’ve spent a whole day working on my tax return. I still have more to do, but I simply have to come up for air. Let’s go out for dinner so I can forget about taxes for a little while.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Trời ơi , tôi đã dành trọn một ngày để khai thuế và còn phải làm nhiều hơn nữa, nhưng chắc chắn là tôi phải nghỉ xả hơi một lúc . Chúng ta hãy đi ra ngoài ăn tối để tôi có thể quên đi vấn đề thuế má trong chốc lát.

Những từ mới là: Tax Return đánh vần là T-A-X và R-E-T-U-R-N, là giấy khai thuế, và Forget, F-O-R-G-E-T nghĩa là quên. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE ): Oh boy, I’ve spent a whole day working on my tax return I still have more to do, but I simply have to come up for air. Let’s go out for dinner so I can forget about taxes for a little while.

TEXT: (TRANG): Thí dụ thứ hai là về một sinh viên có sức chú ý rất dẻo dai và làm việc nhiều tiếng đồng hồ không biết mệt. Còn chị Pauline thì ngược lại.

VOICE: (PAULINE): My roommate can sit and study for three or four hours without coming up for air. Not me! After an hour I have to get up and get a coke or a snack, or just walk around for a while.

TEXT: (TRANG): Chị Pauline nói: Cô bạn cùng phòng với tôi có thể ngồi học suốt 3, 4 tiếng đồng hồ mà không cần nghỉ xả hơi. Còn tôi thì không. Sau một tiếng đồng hồ tôi phải đứng dậy lấy một chai coca cola hay ăn một chút, hay đi bộ quanh quẩn trong chốc lát.

Ta thấy từ: Roommate, R-O-O-M-M-A-T-E, là bạn ở cùng phòng, và Snack, đánh vần là S-N-A-C-K nghĩa là một món ăn nhỏ, ăn qua loa. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): My roommate can sit and study for three or four hours without coming up for air. Not me! After an hour I have to get up and get a coke or a snack, or just walk around for a while.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (PAULINE): The second idiom is “Leave Up In The Air” , “Leave Up In The Air”.

TEXT: (TRANG): “Leave Up In The Air” là để một cái gì lơ lửng trong không khí, và vì thế nghĩa bóng của nó là một vấn đề không được giải quyết. Trong thí dụ sau đây một sĩ quan lên nắm quyền tại một nước nghèo khó sau khi ông tổng thống nước đó bị ám sát.

VOICE: (PAULINE): When the president was assassinated, the question of leadership was left up in the air. Then another general marched his troops out to grab power and made himself a dictator.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Khi vị tổng thống bị ám sát, không ai biết là quyền lãnh đạo sẽ về tay ai. Rồi một vị tướng khác đã mang quân đội đến chiếm quyền và tự biến ông ta thành một nhà độc tài.

Những từ mới là: To assassinate, A-S-S-A-S-S-I-N-A-T-E là ám sát, Leadership đánh vần là L-E-A-D-E-R-S-H-I-P là quyền lãnh đạo, và Dictator, D-I-C-T-A-T-O-R là kẻ độc tài. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): When the president was assassinated, the question of leadership was left up in the air. Then another general marched his troops out to grab power and made himself a dictator.

TEXT: (TRANG): Trong thí dụ thứ hai sau đây, cô Mary hết sức tức giận vì những gì mà vị hôn phu của cô đã làm sau khi anh ta sang Hoa kỳ để đi học.

VOICE: (PAULINE): Her fiance asked Mary to wait for him until he comes back home with his doctor’s degree. But six months later he left her up in the air by marrying some woman he met in the U.S.

TEXT: (TRANG): Hôn phu của cô ấy đã làm gì ? Anh ấy xin cô Mary đợi anh cho đến khi anh trở về với cấp bằng tiến sĩ. Nhưng chỉ sáu tháng sau khi anh ấy ra đi, anh ấy đã để cho cô Mary dở dang vì anh ấy lập gia đình với một phụ nữ anh gặp ở bên Mỹ.

Ta thấy : Fiance , F-I-A-N-C-E là vị hôn phu, và Degree , đánh vần là D-E-G-R-E-E là bằng cấp. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (PAULINE): Her fiance asked Mary to wait for him until he comes back home with his doctor’s degree. But six months later he left her up in the air by marrying some woman he met in the U.S.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là Come Up For Air nghĩa là nghỉ xả hơi, và hai là Leave Up In The Air là để cho một điều gì dở dang, không giải quyết được. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong baì học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG