Đường dẫn truy cập

Bộ Trưởng Quốc Phòng khối NATO họp tại Lithuania


Bộ Trưởng Quốc Phòng các nước trong liên minh NATO nhóm họp tại Lithuania ngày hôm nay để thảo luận về phương cách trợ giúp Ukraina cải tổ quân đội để cho nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ này hội đủ điều kiện gia nhập liên minh NATO.

Đây là vòng đàm phán thứ tư ở cấp bậc cao giữa NATO và Ukraina trong bốn năm nay. Bộ Trưởng Quốc Phòng Hoa Kỳ, ông Donald Rumsfeld, đã ca ngợi những nỗ lực cải tổ của quân đội Ukraina khi ông hội đàm với Bộ Trưởng Quốc Phòng Ukraina, ông Anatoly Hrytsenko, ngày hôm qua.

Ôg Rumsfeld nói rằng, Hoa Kỳ khuyến khích và ủng hộ những cải tổ thêm nữa của quân đội Ukraina. Tổng Thống Ukraina, ông Viktor Yuschenko đã từng tuyên bố rằng, việc gia nhập liên minh NATO và Liên Hiệp âu Châu của Ukraina là những yêu tiên hàng đầu trong kế hoạch của ông.

XS
SM
MD
LG