Đường dẫn truy cập

Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện chấp thuận ông John Roberts vào chức vụ Chánh Thẩm Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ


Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Hoa Kỳ đã chấp thuận nhân vật được Tổng Thống Bush đề cử là Thẩm Phán Liên Bang John Roberts vào chức vụ Chánh Thẩm Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ.

Với số phiếu 13 trên 5 trong cuộc biểu quyết hôm thứ Năm, Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện mà đa số là đảng viên Cộng Hòa đã chấp thuận sự đề cử nói trên, và sẽ đưa kết quả này ra trước toàn thể Thượng Viện để biểu quyết.

Tám đảng viên của đảng Dân Chủ trong Ủy Ban vừa kể đã có những quan điểm khác nhau trong cuộc biểu quyết, trong đó có 3 người bỏ phiếu chống, trong khi 5 người khác bỏ phiếu thuận.

Theo lập luận của thành phần chống đối thì họ, hoặc vẫn còn lo ngại, hoặc chưa hiểu rõ lập trường của thẩm phán Robert về một số vấn đề quan trọng.

Mặc dù có sự chống đối nhưng người ta dự đoán rằng ông Robert sẽ được chấp thuận tại Thượng Viện, nơi mà đa số là đảng viên Cộng Hòa.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG