Đường dẫn truy cập

Nghị Sĩ Ted Kennedy phản đối việc bổ nhiệm thẩm phán John Roberts


Hôm nay, Ủy Ban Tư Pháp Thượng Viện Mỹ sẽ biểu quyết về việc bổ nhiệm thẩm phán John Roberts vào chức vụ Chánh Thẩm Tòa Án Tối Cao Hoa Kỳ.

Hy vọng là ủy ban do đảng cộng hòa lãnh đạo này sẽ chấp thuận việc đề cử ông Roberts vào chức vụ vừa kể rồi quyết định này sẽ được chuyển qua toàn thể Thượng Viện để phê chuẩn.

Trong một cuộc điều trần trước đây, Nghị Sĩ Arlen Spector thuộc đảng Cộng Hòa đã ca ngợi về học vấn và khả năng chuyên nghiệp của ông Roberts trong khi các Nghị Sĩ Ted Kennedy và Dianne Feinstein thuộc đảng Dân Chủ phản đối việc bổ nhiệm này.

Hôm qua, Tổng Thống Bush đã gặp các Nghị Sĩ để thảo luận về việc đề cử một thẩm phán Tòa án Tối Cao nữa thay thế cho nữ thẩm phán Sandra Day O’Conor sẽ nghỉ hưu.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG