Đường dẫn truy cập

Ấn Độ và Anh Quốc ngưng viện trợ quân sự cho Nepal


?n Ð? và Anh qu?c dã ngung vi?n tr? quân s? cho Nepal sau khi Qu?c Vuong Gyanendra không d?m x?a t?i l?i kêu g?i c?a qu?c t? là ph?c h?i n?n dân ch?, phóng thích các nhà lãnh d?o chính tr?, và bãi b? vi?c ngan ch?n báo chí không cho tu?ng thu?t tin t?c.

C? ?n Ð? l?n Anh qu?c d?u là các nu?c cung c?p võ khí chính cho quân d?i Nepal d? giúp chi?n d?u ch?ng quân n?i d?y Mao-ít tìm cách thay th? ch? d? quân ch? b?ng m?t ch? d? C?ng S?n.

Tru?c h?t, phát ngôn viên B? Ngo?i Giao ?n Ð? loan báo tin dình ch? vi?n tr? quân s? ngày hôm nay t?i New Delhi và nói r?ng vi?n tr? nhân d?o không b? ?nh hu?ng gì.

Vài gi? sau dó, B? Tru?ng Ngo?i Giao Anh, ông Jack Straw dua ra l?i loan báo nói r?ng chính ph? London cung s? duy?t xét lai chính sách vi?n tr? cho Nepal lâu nay.

Qu?c Vuong Gyanendra dã gi?i tán chính ph?, h? l?nh giam gi? t?i nhà các lãnh t? các d?ng chính tr? chính t?i Nepal, và dình ch? vi?c áp d?ng các quy?n t? do dân s? sau khi ban hành tình tr?ng kh?n truong hôm mùng 1 tháng Hai.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG