Đường dẫn truy cập

Việt Nam hy vọng các biện pháp đang được áp dụng sẽ ngăn tình trạng bộc phát dịch cúm gà


Các Thông T?n Xã AFP và Reuters hôm th? Hai loan tin r?ng Vi?t Nam hy v?ng là các bi?n pháp nghiêm ng?t dang du?c áp d?ng s? ch?n d?ng du?c tình tr?ng b?c phát c?a d?ch cúm gà vào cu?i tháng này.

V? b?t phát trong m?t tháng tr?i và lây lan ra n?a nu?c dã làm 13 ngu?i thi?t m?ng. Tuy nhiên, m?t chuyên viên qu?c t? dã bác b? l?i tuyên b? v?a k? và nói r?ng d?ch cúm gà v?n dang t?n t?i trên nhi?u ph?n d?t c?a Á Châu. Ông Bùi Quang Anh, giám d?c s? Thú Y thu?c b? Nông Nghi?p Vi?t Nam, nói r?ng Vi?t Nam dã có nhi?u kinh nghi?m trong vi?c d?i phó v?i d?ch b?nh cúm gà, b?i th? l?n b?t phát này dã ch? x?y ra t?i nh?ng nông tr?i nh?.

Ông nói v?i báo chí r?ng r?ng dã có nh?ng d?u hi?u có th?y có s? thuyên gi?m c?a d?ch b?nh, nh? nh?ng ph?n ?ng tích c?c c?a gi?i h?u trách và nh? nh?ng bi?n pháp gay g?t du?c mang ra áp d?ng.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG