Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ và Trung Quốc đàm phán về vấn đề Đài Loan và Bắc Triều Tiên


Các gi?i ch?c qu?c phòng c?a Hoa K? và Trung Qu?c dã b?t d?u 2 ngày dàm phán d? trù t?p trung vào v?n d? Ðài Loan và B?c Tri?u Tiên.

Phó tr? lý b? tru?ng qu?c phòng Hoa K? d?c trách Ðông Á Thái Bình Duong, ông Richard Lawless dang có m?t t?i B?c Kinh d? d? các cu?c th?o lu?n mà Trung Qu?c g?i là cu?c d?i tho?i v? chính sách d?c bi?t l?n d?u tiên t? tru?c d?n nay.

Ông Lawless t?ng là viên ch?c c?a Hoa K? dã thuong ngh? v?i Nam Tri?u Tiên v? vi?c tái b? trí quân d?i M? cách xa biên gi?i v?i mi?n b?c.

Hoa K? tôn tr?ng chính sách m?t nu?c Trung Hoa là th?a nh?n B?c Kinh, nhung theo lu?t d?nh v?n ph?i b?o v? Ðài Loan, dã du?c d?t du?i m?t n?n cai tr? riêng bi?t t? khi k?t thúc cu?c n?i chi?n t?i Trung Qu?c vào nam 1949.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG