Đường dẫn truy cập

Cuộc đua marathon quốc tế đầu tiên tại Pakistan


Tseko Mpolokeng c?a Nam Phi vu?t qua m?t m?t toán v?n d?ng viên c?a Kenya vào phút chót d? v? d?u cu?c ch?y dua marathon qu?c t? du?c t? ch?c l?n th? nh?t t?i Pakistan.

Tay dua 28 tu?i này ch?y quãng du?ng dài 42 kilômét m?t 2 gi? 16 phút 57 giây d? do?t 10 ngàn dôla ti?n thu?ng. Jane Kariuki c?a Kenya v? d?u bên phía n?.

Kho?ng 15 ngàn v?n d?ng viên thu?c 16 nu?c tham d? cu?c ch?y dua này hôm Ch? Nh?t

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG