Đường dẫn truy cập

LESSON #242: Think on your feet, Think piece, Think tank.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Think, đánh vần là T-H-I-N-K nghĩa là suy nghĩ. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE : (DON): The first idiom is “Think On Your Feet”, “ Think On Your Feet”.

TEXT: (TRANG): Think On Your Feet có một từ mới là Feet đánh vần là F-E-E-T nghĩa là hai chân. Thành ngữ này được dùng để tả một người có trí thông minh, biết đối đáp khéo léo trong mọi hoàn cảnh khó khăn, như khi bị hỏi những câu hóc búa hay bất ngờ. Một người có thể tiêu biểu cho hình ảnh này là Tổng thống Mỹ John F. Kennedy. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.

VOICE: (DON): Americans still remember President John F. Kennedy 40 years ago for his skill at thinking on his feet. They have never seen a public figure quite as good at holding a press conference. He’d call on people around the room, and answer their questions without hesitating. Best of all he had a great sense of humor and usually had the reporters laughing.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Người Mỹ vẫn nhớ đến Tổng thống John F. Kennedy cách đây 40 năm về tài đáp ứng khôn khéo của ông. Họ chưa bao giờ thấy một nhân vật công quyền nào có tài mở một cuộc họp báo giỏi như vậy. Tổng thống Kennedy gọi tên những người trong phòng, và trả lời câu hỏi của họ mà không ngập ngừng. Điều hay nhất là ông có óc khôi hài đặc biệt và thường làm cho các phóng viên phải phá lên cười.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Figure đánh vần là F-I-G-U-R-E nghĩa là một nhân vật quan trọng, To Hesitate H-E-S-I-T-A-T-E nghĩa là ngập ngừng, và Humor đánh vần là H-U-M-O-R nghĩa là khôi hài. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Americans still remember President John F. Kennedy 40 years ago for his skill at thinking on his feet. They have never seen a public figure quite as good at holding a press conference. He’d call on people around the room, and answer their questions without hesitating. Best of all he had a great sense of humor and usually had the reporters laughing.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây mời quý vị nghe thành ngữ thứ hai.

VOICE : (DON): The second idiom is “Think Piece”, “Think Piece”.

TEXT: (TRANG): Think Piece là một bài viết cho một tờ báo hay một tạp chí nêu lên quan điểm riêng của người viết về những vấn đề khiến người đọc phải suy nghĩ , như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE : (DON): Jane, did you read that think piece in the New York Times this morning by that senator from Iowa? He thinks the Congress ought to find more money to promote the sale of American farm products like corn and soybeans to countries overseas.

TEXT: (TRANG): Anh bạn chúng ta nói với đồng nghiệp anh như sau: Này chị Jane, chị đã đọc bài quan điểm riêng đăng trên nhật báo New York Times do thượng nghị sĩ của tiểu bang Iowa viết sáng nay chưa? Ông ấy nghĩ rằng quốc hội nên tìm cách kiếm thêm tiền để quảng cáo việc bán nông phẩm của Hoa Kỳ như ngô và đậu nành cho các nước ngoài.

Những từ mới đáng chú ý là: To Promote, đánh vần là P-R-O-M-O-T-E nghĩa là khuyến khích hay quảng cáo, và soybean đánh vần là S-O-Y-B-E-A-N nghĩa là đậu tương hay đậu nành. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : (DON): Jane, did you read that think piece in the New York Times this morning by that senator from Iowa? He thinks the Congress ought to find more money to promote the sale of American farm products like corn and soybeans to countries overseas.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (DON): The third idiom is “Think Tank”, “ Think Tank”.

TEXT: (TRANG): Think Tank có một từ mới là Tank T-A-N-K nghĩa đen là một cái thùng chưá chất lỏng. Người Mỹ dùng Think Tank để chỉ một tổ chức hay một nhóm gồm các chuyên gia chuyên nghiên cứu những vấn đề đặc biệt nào đó rồi đưa ra đề nghị về chính sách. Phần lớn các tổ chức nghiên cứu này đặt trụ sở tại các viện đại học và được tư nhân tài trợ. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây.

VOICE: (DON): Bob quit his teaching job and went to work as researcher at a think tank that studies problems of economic development in Southeast Asia. He says he wants to do more with what he’s learned than simply teach Asian history.

TEXT: (TRANG): Anh Bob đã làm gì? Anh ấy bỏ việc dạy học và đi làm nhà nghiên cứu tại một tổ chức nghiên cứu những vấn đề của công cuộc phát triển kinh tế tại Đông Nam Á. Anh ấy nói rằng anh muốn dùng những điều anh đã học để làm những gì nhiều hơn là chỉ dạy lịch sử Á Châu.

Những từ mới mà ta cần biết là: Researcher R-E-S-E-A-R-C-H-E-R nghĩa là nhà nghiên cứu, và Development đánh vần là D-E-V-E-L-O-P-M-E-N-T nghĩa là sự phát triển. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Bob quit his teaching job and went to work as researcher at a Think tank that studies problems of economic development in Southeast Asia. He says he wants to do more with what he’s learned than simply teach Asian history.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới có từ Think. Một là Think On Your Feet nghĩa là có thể đáp ứng khéo léo trong mọi tình huống, hai là Think Piece nghĩa là một bài báo nói lên ý kiến riêng của một cá nhân, và ba là Think Tank nghĩa là một tổ chức nghiên cứu và đưa ra chính sách về một vấn đề nào đó. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG