Đường dẫn truy cập

LESSON #238: Heavy hitter, Heavy lifter, Heavy money.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới trong đó có từ Heavy, đánh vần là H-E-A-V-Y, nghĩa là nặng cân hay là quan trọng. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idiom is “Heavy Hitter”, “Heavy Hitter”.

TEXT: (TRANG): Heavy Hitter, trong lãnh vực thể thao, là một cầu thủ bóng chầy tài giỏi, hay một võ sĩ có cú đấm thật mạnh vào đối thủ. To Hit đánh vần là H-I-T có nghĩa là đánh hay đập một cú. Ngày nay, Heavy Hitter được dùng để chỉ một người có tài và có khả năng đem lại nhiều kết quả trong công việc làm. Trong thí dụ sau đây, một ông giám đốc muốn tìm một quản trị viên tiếp thị. Ông nói với trưởng ban nhân viên như sau:

VOICE: (DON): Bill, I want you to find somebody for this job who’s a real Heavy hitter when it comes to selling. You know, someone who has lots of experience managing salesmen, someone who can show us a proven record of building up sales.

TEXT: (TRANG): Ông giám đốc nói: Này anh Bill, tôi muốn anh tìm một người cho công việc này, một người có tài bán hàng, một người có rất nhiều kinh nghiệm quản lý nhân viên tiếp thị, một người có thể cho chúng ta thấy ông ta đã có thành tích bán được nhiều hàng hóa.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Experience đánh vần là E-X-P-E-R-I-E-N-C-E nghĩa là kinh nghiệm, và Record R-E-C-O-R-D nghĩa là thành tích. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Bill, I want you to find somebody for this job who’s a real heavy hitter when it comes to selling. You know, someone who has lots of experience managing salesmen, someone who can show us a proven record of building up sales.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

VOICE: (DON): The second idiom is “Heavy Lifter”, “Heavy Lifter”.

TEXT: (TRANG): Heavy Lifter có một động từ mới là To Lift đánh vần là L-I-F-T nghĩa là nâng lên, hay nhấc lên. Vì thế Heavy Lifter có nghĩa là một người có khả năng nâng những vật nặng lên, hay nói cách khác, một người làm những việc khó khăn, quan trọng. Trong thí dụ sau đây, anh bạn chúng ta cho biết ai là người quan trọng trong công ty anh đang làm.

VOICE: (DON): Our big boss here is okay. But the real Heavy lifter around here is his special assistant Miss Higgins. She’s quiet but she works hard, knows what’s going on, keeps the boss informed, gives him ideas. We’re lucky to have someone like her.

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Ông xếp lớn của chúng tôi ở đây làm việc được. Nhưng người có khả năng nhất ở đây là trợ tá đặc biệt của ông là cô Higgins. Cô là người yên lặng nhưng làm việc rất siêng năng, biết rõ những gì xảy ra trong sở, thông báo cho ông chủ biết mọi chuyện, và cho ông nhiều ý kiến mới. Chúng tôi may mắn có được một nhân viên như cô.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Informed I-N-F-O-R-M-E-D nghĩa là biết nhiều thông tin, hay biết rõ tình hình, và Idea đánh vần là I-D-E-A nghĩa là ý kiến. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Our big boss here is okay. But the real Heavy hitter around here is his special assistant Miss Higgins. She’s quiet but she works hard, knows what’s going on, keeps the boss informed, gives him ideas. We’re lucky to have someone like her.

TEXT: (TRANG): Thành ngữ thứ ba nói về tiền bạc.

VOICE: (DON): The third idiom is “Heavy Money” “Heavy Money”.

TEXT: (TRANG): Heavy Money nghĩa đen là tiền nặng, chẳng hạn như loại tiền xu tiền kẽm ngày xưa. Tuy nhiên, ngày nay người Mỹ dùng Heavy Money để chỉ những số tiền khổng lồ, như hàng triệu đôla chẳng hạn. Trong thí dụ sau đây anh bạn chúng ta trấn an các đồng nghiệp của anh về tin là hãng nhỏ của họ sắp bị một công ty lớn mua lại.

VOICE: (DON): Well, there’s at least one good thing about it. The outfit that’s buying us has Heavy money behind them. They bought us so they could use our ideas and our design talent, now we’ll have money to develop our ideas and market them.

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Ít ra thì cũng có một điều tốt về vụ mua bán này. Công ty sắp mua lại hãng của chúng ta có rất nhiều tiền. Họ mua hãng chúng ta để có thể dùng ý kiến và tài năng thiết kế của chúng ta. Rồi thì chúng ta sẽ có tiền để phát triển ý kiến của chúng ta và bán các ý kiến này.

Những từ mới đáng chú ý là: Outfit đánh vần là O-U-T-F-I-T có nghĩa là một hãng kinh doanh hay một công ty, Design D-E-S-I-G-N nghĩa là thiết kế, vẽ kiểu, và Talent T-A-L-E-N-T nghĩa là tài năng. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): Well, there’s at least one good thing about it. The outfit that’s buying us has Heavy money behind them. They bought us so they could use our ideas and our design talent, now we’ll have money to develop our ideas and market them.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là Heavy Hitter là người cớ tài mang lại nhiều kết quả trong công việc họ làm, hai là Heavy Lifter là người làm những việc nặng nhọc hay quan trọng, và ba là Heavy Money nghĩa là một số tiền khổng lồ. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG