Đường dẫn truy cập

LESSON #237: Heavy weather, Under the weather, Fair-weather friend.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ mới có liên quan đến thời tiết, tiếng Anh gọi là Weather, đánh vần là W-E-A-T-H-E-R. Thời tiết là điều rất quan trọng đối với thời kỳ người Mỹ còn dùng thuyền đi đánh cá vì họ phải đề phòng gió bão. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: (DON): The first idiom is “Heavy Weather”, “Heavy Weather”.

TEXT: (TRANG): Heavy Weather có từ Heavy H-E-A-V-Y có nghĩa là nặng nề hay khó khăn, nghiêm trọng. Ta hãy nghe câu chuyện về anh John, một sinh viên muốn học ngành kỹ sư điện.

VOICE: (DON): John has his heart set on being an engineer . He studies hard in his math courses, but I’m sorry to say he doesn’t get very high grades. So I’m really afraid he’ll run into Heavy weather when he has to take calculus next semester.

TEXT: (TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Anh John rất mong muốn làm kỹ sư. Anh học các lớp toán rất chăm chỉ, nhưng tôi rất tiếc phải nói rằng anh không được điểm cao. Vì thế tôi e rằng anh sẽ gặp nhiều khó khăn khi anh phải lấy lớp toán giải tích trong sáu tháng tới.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Engineer đánh vần là E-N-G-I-N-E-E-R nghĩa là kỹ sư, và Calculus C-A-L-C-U-L-U-S là môn toán giải tích. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này. VOICE: (DON): John has his heart set on being an engineer. He studies hard in his math courses, but I’m sorry to say he doesn’t get very high grades. So I’m really afraid he’ll run into Heavy weather when he has to take calculus next semester.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây mời quý vị nghe thành ngữ thứ hai.

VOICE: (DON): The second idiom is “Under The Weather” , “Under The Weather”.

TEXT: (TRANG): Under The Weather có nghĩa là bị đau yếu. Người Mỹ dùng thành ngữ này vì họ tin rằng thời tiết cũng có ảnh hưởng đến sức khỏe con người. Anh bạn chúng ta dự định đi chơi với cô bạn gái, nhưng đến phút cuối phải hủy bỏ dự tính này.

VOICE: (DON): That’s right. She just phoned to tell me she’s Under the weather today. She’s come down with a headache and a bad cough so she can’t go out with me tonight.

TEXT: (TRANG): Anh bạn cho biết như sau: Đúng vậy. Cô ấy mới điện thoại cho tôi và nói rằng hôm nay cô ấy bị bịnh. Cô ấy bị nhức đầu và bị ho nặng nên không thể đi chơi với tôi tối nay.

Headache đánh vần là H-E-A-D-A-C-H-E nghĩa là đau đầu, nhức đầu, và Cough C-O-U-G-H nghĩa là ho. Và bây giời xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): That’s right. She just phoned to tell me she’s under the weather today. She’s come down with a headache and a bad cough so she can’t go out with me tonight.

TEXT: (TRANG): Tiếp theo đây là thành ngữ thứ ba.

VOICE: (DON): The third idiom is “Fair Weather Friend”, “Fair Weather Friend”.

TEXT: (TRANG): Fair Weather Friend nghĩa đen là một người bạn trong khi trời tốt, và dĩ nhiên điều này hàm ý rằng khi trời xấu hay có điều gì khó khăn xảy ra thì người ta không thấy ông bạn đó đâu cả. Fair đánh vần là F-A-I-R có nghĩa là tốt đẹp. Trong thí dụ sau đây anh bạn chúng ta tưởng rằng hai vợ chồng người láng giềng là bạn tốt, nhưng khám phá ra là sự thực không phải như vậy.

VOICE: (DON): We had the idea that Mac and Mabel were our best friends. Then we lost most of our money when my business had some bad luck, and we found out they were nothing but Fair-weather friends. Now they don’t even bother to say hello anymore.

TEXT: (TRANG): Anh bạn nói: Chúng tôi tưởng rằng Mac và Mabel là bạn thân nhất của chúng tôi. Nhưng khi chúng tôi mất gần hết tiền vì công việc làm ăn bị thất bại, chúng tôi mới khám phá ra rằng họ chỉ phù thịnh thôi. Bây giờ họ cũng chẳng thèm chào hỏi chúng tôi nữa.

Những từ mới đáng chú ý là: Luck L-U-C-K nghĩa là may mắn, và To BotherB-O-T-H-E-R nghĩa làm phiền. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE: (DON): We had the idea that Mac and Mabel were our best friends. Then we lost most of our money when my business had some bad luck, and we found out they were nothing but Fair-weather friends. Now they don’t even bother to say hello anymore.

TEXT: (TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của chúng tôi. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới. Một là To Run Into Heavy Weather nghĩa là gặp khó khăn, hai là Under the Weather nghĩa là bị bịnh hay đau yếu, và ba là Fair Weather Friend là bạn khi vui vẻ giàu có. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG