Đường dẫn truy cập

LESSON #216: Shoot the breeze, Shoot the works, Shoot oneself in the foot.


Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ English American Style hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị 3 thành ngữ có từ Shoot, đánh vần là S-H-O-O-T nghĩa là bắn. Anh bạn Don Benson của chúng ta xin đọc thành ngữ thứ nhất.

VOICE: ( DON): The first idiom is “ Shoot the breeze” , “ Shoot the Breeze”.

TEXT: ( TRANG): Shoot the breeze có một từ mới là Breeze đánh vần là B-R-E-E-Z-E nghĩa là một cơn gió nhẹ . Người Mỹ dùng thành ngữ này để chỉ việc nói chuyện tầm phào không quan trọng , hay tán dóc với bạn bè. Trong thí dụ sau đây, anh Don muốn rủ anh Joe đi gặp bạn để nói chuyện chơi.

VOICE: ( DON): Joe, do you want to come along to meet Mike and Bob at the coffee shop ? We can shoot the breeze for an hour or two about that great basketball game last night and relax before we have to study for that big test in economics tomorrow.

TEXT: ( TRANG): Anh Don nói với bạn như sau: Này Joe, anh có muốn đi với tôi để gặp Mike và Bob ở tiệm café không? Chúng ta có thể tán dóc một hay hai tiếng đồng hồ về trận đấu bóng rổ hào hứng tối hôm qua, rồi giải trí cho thoải mái trước khi phải học cho bài thi kinh tế học ngày mai.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Relax đánh vần là R-E-L-A-X nghĩa là nghỉ ngơi, giải trí , và Economics đánh vần là E-C-O-N-O-M-I-C-S nghĩa là kinh tế học. Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

VOICE: ( DON): Joe, do you want to come along to meet Mike and Bob at the coffee shop ? We can shoot the breeze for an hour or two about that great basketball game last night and relax before we have to study for that big test in economics tomorrow.

TEXT: ( TRANG): Tiếp theo đây anh bạn chúng ta xin đọc thành ngữ thứ hai.

VOI: ( DON): The second idiom is “ Shoot the works”, “ Shoot the works”.

TEXT: (TRANG): Shoot the works có từ Works W-O-R-K-S ở đây có nghĩa là tất cả tiền bạc, thì giờ hay tài nguyên của mình. Người Mỹ thường dùng Shoot the works khi muốn nói là dùng tất cả tiền bạc vào một điều gì quan trọng như chúng ta nghe trong thí dụ sau đây.

VOICE : ( DON): Joe, I have to buy an engagement ring for my girl Sally. I’ll propose to her tomorrow. Can you come with me to the jewelry shop? I’ll shoot the works on the ring , and you know more about diamonds than I do. I’ve never been engaged before.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Này Joe, tôi phải mua một cái nhẫn đính hôn cho bạn gái tôi là cô Sally. Tôi sẽ ngỏ lời cầu hôn với cô ấy vào ngày mai. Anh có thể đến hiệu kim hoàn với tôi bây giờ không? Tôi sẽ bỏ hết tiền ra mua nhẫn còn anh thì lại biết nhiều về kim cương hơn tôi. Tôi chưa bao giờ đính hôn cả.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Engagement đánh vần là E-N-G-A-G-E-M-E-N-T có nghĩa là một cuộc đính hôn, To propose đánh vần là P-R-O-P-O-S-E nghĩa là ngỏ lời cầu hôn , và Diamond đánh vần là D-I-A-M-O-N-D nghĩa là kim cương . Và bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

VOICE : ( DON): Joe, I have to buy an engagement ring for my girl Sally. I’ll propose to her tomorrow. Can you come with me to the jewelry shop? I’ll shoot the works on the ring , and you know more about diamonds than I do. I’ve never been engaged before.

TEXT: (TRANG): Oâng bạn vừa nói câu này là người sắp làm một quyết định quan trọng trong đời. Vì thế chúng ta xin chúc ông ấy gặïp nhiều may mắn. Và tiếp theo đây anh Don sẽ đọc thành ngữ thứ ba.

VOICE: ( DON): The third idiom is “ Shoot oneself in the foot”, “ Shoot oneself in the foot”.

TEXT: ( TRANG): Chúng ta đã có dịp học thành ngữ “ Shoot oneself in the foot “ trong một bài học cách đây cũng khá lâu. Vì thế chúng tôi chỉ xin nhắc lại nghĩa đen của nó là bắn vào chân mình . Do đó , nghĩa bóng là có một hành động nào đó nhằm có lợi cho mình nhưng sau đó lại hóa ra có hại cho mình. Chắc quý vị cũng còn nhớ rằng vào năm 1988, khi ông Bush ra tranh cử tổng thống Mỹ ông cam kết với dân chúng là sẽ không bao giờ tăng thuế. Lời cam kết này đã giúp ông đắc cử lần đầu, nhưng lại khiến ông thất cử trong cuộc tranh cử thứ nhì. Ta hãy xem lý do tại sao.

VOICE: ( DON): In 1990 a big government budget deficit forced him to raise taxes. He had shot himself in the foot with his promise because the other party used this against him in the 1992 election , and he lost his campaign for a second term.

TEXT: ( TRANG): Câu này có nghĩa như sau: Vào năm 1990 , chính phủ bị thiếu hụt ngân sách trầm trọng khiến ông Bush bị bắt buộc phải tăng thuế. Oâng đã tự làm hại mình với lời cam kết trườc đó của ông , bởi vì đảng đối lập đã dùng lời cam kết này để chống lại ông trong cuộc bầu cử năm 1992, và ông đã thất bại trong lần tranh cử cho nhiệm kỳ thứ hai.

Có vài từ mới mà ta cần biết là: Budget đánh vần là B-U-D-G-E-T nghĩa là Ngân sách , và Deficit đánh vần là D-E-F-I-C-I-T nghĩa là số thiếu hụt , và Term đánh vần là T-E-R-M nghĩa là nhiệm kỳ. Và bây giờ anh bạn chúng ta xin đọc lại thí dụ này.

VOICE: ( DON): In 1990 a big government budget deficit forced him to raise taxes. He had shot himself in the foot with his promise because the other party used this against him in the 1992 election , and he lost his campaign for a second term.

TEXT: ( TRANG): Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ English American Style hôm nay của chúng tôi. Như vậy là chúng ta vừa học được 3 thành ngữ mới: Một là Shoot the breeze nghĩa là tán dóc hay nói chuyện tầm phào, hai là Shoot the works nghĩa là tiêu nhiều tiền vào một việc gì, và ba là Shoot oneself in the foot nghĩa là làm điề gì đó tưởng là có lợi nhưng hóa ra lại tự hại mình. Huyền Trang xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG