Đường dẫn truy cập

Phiến quân tại Aceh đề nghị mở các cuộc thương thảo ngưng bắn với chính phủ


Phi?n quân trong t?nh Aceh t?i Indonesia b? sóng th?n tàn phá d? ngh? m? các cu?c thuong th?o v? ngung b?n v?i chính ph?, và chính ph? Indonesia dã hoan nghênh d? ngh? này.

Tru?c dây Indonesia nêu ra chuy?n phi?n quân có th? t?n công nhân viên c?u tr? nhu m?t nguyên nhân khi?n ph?i áp d?t nh?ng bi?n pháp an ninh m?i mà m?t s? ngu?i cho là có th? gây trì tr? cho công tác phân ph?i v?t ph?m c?u tr?.

Chính ph? mu?n t?t c? nhân viên c?u tr? ph?i dang ký và dòi quân d?i h? t?ng nh?ng ai ra ho?t d?ng bên ngoài hai thành ph? Banda Aceh và Meulaboh.Phong Trào Aceh T? Do nói là dã tôn tr?ng m?t l?nh ngung b?n don phuong k? t? khi th?m h?a sóng th?n di?n ra và không t?o m?t m?i de d?a nào cho công tác c?u tr?.

Vài t? ch?c c?u tr? lo ng?i là s? hi?n di?n c?a quân d?i Indonesia trong công tác c?u tr? c?a h? có th? làm gia tang m?i hi?m nguy c?a m?t cu?c t?n công c?a phi?n quân.

Tru?c khi d?ng d?t và sóng th?n di?n ra, báo chí và nhân viên c?u tr? nu?c ngoài không du?c phép vào Aceh vì b?o d?ng gi?a binh si chính ph? và Phong Trào Aceh Tu Do ch? truong ly khai, là phong trào dã chi?n d?u t? g?n 30 nam nay d? dòi d?c l?p.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng tin tức miễn phí của VOA Tiếng Việt liên tục cập nhật thông tin trung thực, đa chiều về tình hình Việt Nam và thế giới; đặc biệt có thêm chức năng vượt tường lửa, phá chặn website.

Hãy tải ngay ứng dụng VOA Tiếng Việt trên iTunes StoreGoogle Play!

Lưu ý: Ứng dụng cũ của VOA đã bị xóa vào ngày 15/1/2020.

XS
SM
MD
LG