Đường dẫn truy cập

Thành ngữ Mỹ thông dụng: WELL-TO-DO / COST A FORTUNE


Popular American Idioms # 62
Thành ngữ Mỹ thông dụng, bài số 62
WELL-TO-DO / COST A FORTUNE

Thành ngữ Mỹ thông dụng: WELL-TO-DO / COST A FORTUNE
please wait

No media source currently available

0:00 0:09:43 0:00
Tải xuống



Kính chào quí vị thính giả. Xin mời quý vị theo dõi bài học THÀNH NGỮ MỸ THÔNG DỤNG “POPULAR AMERICAN IDIOMS” bài số 62 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, do Hằng Tâm và Christopher Cruise phụ trách.


The two idioms we’re learning today are WELL-TO-DO and COST A FORTUNE.

Trong bài học hôm nay, hai thành ngữ ta học là WELL-TO-DO và COST A FORTUNE.

The weather’s so pleasant this week-end: 70°F (21°C), sunny and breezy. Mai Lan and Mike are going to visit their friend Mark who lives about an hour’s drive from Washington DC. Of course they have to take advantage of these gorgeous days before the cold weather sets in and Mark’s house is what a place to visit: it’s on a hill with a lake view! Mai Lan and Mike are sure they’ll have a wonderful time.

Thời tiết vào cuối tuần này thật là dễ chịu: 70°F (21°C), nắng và có gió nhẹ. Mai Lan và Mike sẽ đi thăm Mark, bạn của họ, anh này ở cách Washington DC độ nửa giờ lái xe. Dĩ nhiên là họ phải lợi dụng những ngày thật đẹp này trước khi trời trở lạnh. Và nhà của Mark là một nơi thật tuyệt để đến thăm: nhà ở trên đồi, nhìn ra hồ. Mai Lan và Mike chắc chắn sẽ vui lắm.

MIKE: Mai Lan, look at the sky, it’s so clear, so blue. The cool breeze is refreshing and the air’s so clean. I can drive for hours without getting tired.

Mai Lan, nhìn trời kìa, trong quá, xanh quá. Gió nhẹ thật là mát mẻ, không khí trong sạch. Tôi có thể lái xe nhiều giờ mà không mệt.

MAI LAN: I’m so glad we decided to make this trip. The scenery along the way is so pretty, the traffic’s quite light. We’ll make good time.

Tôi mừng là mình quyết định đi chơi lần này. Cảnh bên đường đẹp, xe cộ không đông quá. Mình sẽ đi nhanh.

MIKE: I used to question why Mark’s parents bought this house, it’s so far away.

Hồi trước tôi cứ tự hỏi sao ba má Mark mua cái nhà này, xa quá.

MAI LAN: Well, the real-estate price is lower, farther out from the capital.

Ồ. Càng xa thủ đô giá địa ốc càng thấp hơn.

MIKE: That’s true. But they bought this house not because it didn’t cost much. You know Mark’s parents are well-to-do.

Đúng thế. Nhưng họ mua cái nhà này không phải vì giá nó thấp. Cô biết là ông bà ấy “well-to-do”.

MAI LAN: Well-to-do? That means...

Well-to-do? Nghĩa là...

MIKE: Well W-E-L-L to T-O do D-O means wealthy, rich. They are well-to-do. They can buy a nice house anywhere. They bought this house because it is custom-designed.

Well W-E-L-L to T-O do D-O nghĩa là giàu có, nhiều tiền. Họ giàu có lắm. Họ có thể mua một căn nhà đẹp bất cứ ở đâu. Họ mua nhà này vì nó được xây cất đặc biệt,kiến trúc xây dựng như ý chủ nhà.

MAI LAN: So, it’s not like other houses in the area.

Vậy là nó không giống các nhà khác trong khu đó.

MIKE: Well, the outside look is modest, but inside, it’s very beautiful.

Ồ, bên ngoài thì căn nhà trông bình thường, nhưng bên trong đẹp lắm.

MAI LAN: Yes. I’ve been there once before with you. I remember the large hallway with high ceiling. And what makes it more attractive is the large windows on the side, which give much natural light and also the recess lights from the ceilings. The entry-way is really impressive.

Đúng. Tôi có đến đó một lần với anh rồi. Tôi vẫn còn nhớ mở cửa vào phòng đón khách có trần thật cao. Và phòng này đẹp thêm nhờ cửa sổ lớn ở hai bên mang vào ánh sáng tự nhiên và dàn đèn ẩn trên trần. Phòng này thực là gây ấn tượng.

MIKE: The living room’s so large, the ceiling high, the wall colors are so pleasant and the curtains so fancy. They must have hired a professional interior decorator.

Phòng khách rộng, trần cao, màu vôi tường thật là vừa mắt, màn cửa đẹp lắm. Chắc là họ thuê người trang trí nhà nghề.

MAI LAN: I don’t quite remember what their kitchen’s like. That’s the part of the house I’m most interested in.

Tôi không nhớ lắm là nhà bếp của họ như thế nào. Đó là phần trong nhà mà tôi chú ý nhất.

MIKE: Yes. You like to cook so the kitchen’s where you spend a lot of time. My mother’s the same way.

À. Cô thích nấu nướng nên cái bếp là nơi cô dùng nhiều thì giờ. Má tôi cũng thế đó.

MAI LAN: There are wall-to-wall cabinets, a huge gas range and a super-sized refrigerator too, right?

Có tủ bát chén dọc theo suốt tường, bếp hơi gas lớn và một tủ lạnh thật to, phải không ?

MIKE: That’s it. It looks out on a sun-deck and a gorgeous rose garden.

Đúng đó. Nó trông ra một sân gỗ và một vườn hồng đẹp tuyệt.

MAI LAN: How about the bedrooms?

Về phòng ngủ thì sao ?

MIKE: There are five large bedrooms, each has a lovely view of trees, shrubs and flower beds.

Có năm phòng ngủ lớn, phòng nào cũng trông ra cảnh đẹp, có cây to, bụi cây nhỏ và những luống hoa.

MAI LAN: I love the house for sure. But I’m most impressed with the view looking out from the front – the lake.

Tôi yêu thích căn nhà, chắc chắn rồi. Nhưng tôi có ấn tượng nhất với cảnh trước nhà, cái hồ đó.

MIKE: You’re really smart. The house costs a fortune because of this view.

Cô thật thông minh. Nhà đó “costs a fortune” cũng chỉ vì cảnh đó.

MAI LAN: What? Costs a fortune?

Cái gì ? Costs a fortune?

MIKE: Something costs a fortune means it costs a lot of money. Cost C-O-S-T a fortune F-O-R-T-U-N-E.

Cost a fortune nghĩa là đắt tiền lắm. Cost C-O-S-T a fortune F-O-R-T-U-N-E.

MAI LAN: So this house cost a fortune because it faces a beautiful lake. We can see the reflection of the sun and the moon on the surface of the water. Wow! How wonderful!

Vậy cái nhà này đắt giá lắm vì nó trông ra một cái hồ thật đẹp. Ta có thể trông bóng mặt trời, mặt trăng trên mặt nước hồ. Ồ. Tuyệt vời thật.

MIKE: You see. Mark’s parents don’t mind driving distances to get here and there because they can come home to a large, beautiful house surrounded by peaceful, gorgeous natural sights. I would buy a house like that if I could afford it.

Cô à. Ba má Mark không ngại lái xe xa đi đây kia vì họ có thể về nhà, một căn nhà rộng đẹp, có cảnh thiên nhiên bình yên, tráng lệ bao quanh.Tôi cũng mua một căn nhà như thế nếu tôi có khả năng !

Hôm nay chúng ta vừa học hai thành ngữ : WELL-TO-DO nghĩa là GIẦU CÓ và COST A FORTUNE nghĩa là RẤT ĐẮT TIỀN. Hằng Tâm và Christopher Cruise xin hẹn gặp lại quí vị trong bài học tới.

XS
SM
MD
LG