Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 94: Trial And Error, Trial By Fire


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 94 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, trong đó có từ TRIAL, nghĩa là sự trắc nghiệm hay thử thách. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is TRIAL AND ERROR, TRIAL AND ERROR.

TRANG: TRIAL AND ERROR có một từ mới là ERROR nghĩa là lầm lỗi. Vì thế TRIAL AND ERROR có nghĩa là hoàn thành một việc bằng cách thử dùng những biện pháp khác nhau cho đến khi tìm được biện pháp đúng.

Cô Judy có một ông bác thích làm bia. Cô cho biết:

PAULINE: One of my uncle’s hobbies is beer making. He experiments with different approaches in order to create a tasty beer. Because he makes mistakes along the way, we can say this is a process that involves a lot of TRIAL AND ERROR.

TRANG: Một trong các sở thích của bác tôi là làm bia. Ông ấy thử nghiệm nhiều cách khác nhau để tạo ra một loại bia ngon. Vì ông ấy làm lỗi nhiều lần trong lúc thử nghiệm, ta có thể nói rằng đây là một quá trình học tập bằng cách mò mẫm.

HOBBY là sở thích, trò giải trí, TO EXPERIMENT là thử nghiệm, APPROACH là cách thức, và MISTAKE là lầm lỗi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: One of my uncle’s hobbies is beer making. He experiments with different approaches in order to create a tasty beer. Because he makes mistakes along the way, we can say this is a process that involves a lot of TRIAL AND ERROR.

TRANG: Bác sĩ Jonas Salk là người đã phát minh ra một loại thuốc chủng chống bịnh bại liệt. Ta hãy xem điều gì đã đưa đến thành công này.

PAULINE: Polio is a terrible disease that used to cripple millions of children. Dr. Jonas Salk was determined to stop its spread. Through TRIAL AND ERROR, he finally succeeded. In 1955, after years of testing, he produced a safe and dependable vaccine.

TRANG: Bịnh bại liệt là một chứng bịnh khủng khiếp từng làm cho hàng triệu trẻ em bị què quặt. Bác sĩ Jonas Salk nhất quyết chặn đứng bịnh này. Qua cách mò mẫm nghiên cứu, cuối cùng ông đã thành công. Năm 1955, sau nhiều năm thử nghiệm, ông đã tìm ra được một thuốc chủng an toàn và đáng tin cậy.

POLIO là bịnh bại liệt, TO CRIPPLE là làm què quặt, tàn tật, và SPREAD là sự lan tràn. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Polio is a terrible disease that used to cripple millions of children. Dr. Jonas Salk was determined to stop its spread. Through TRIAL AND ERROR, he finally succeeded. In 1955, after years of testing, he produced a safe and dependable vaccine.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is TRIAL BY FIRE, TRIAL BY FIRE.

TRANG: TRIAL BY FIRE có một từ mới là FIRE nghĩa là lửa. Vì thế TRIAL BY FIRE có nghĩa là thử lửa, hay thử thách tài năng của một người trong một hoàn cảnh đầy áp lực.

Cô Jane sắp lập gia đình với một ông góa vợ. Cô nói:

PAULINE: I’m a bit anxious about marrying my fiancé. You see, he’s a widower with two children. Even though I’ve gotten to know the kids, it’s still going to be a TRIAL BY FIRE, the biggest challenge of my life. I hope I can be a good wife and mother.

TRANG: Tôi hơi lo lắng về việc lập gia đình với hôn phu của tôi vì anh ấy góa vợ và có hai con. Tuy tôi đã có dịp quen biết hai đứa trẻ, nhưng đây vẫn sẽ là thử thách lớn nhất trong đời tôi. Tôi hy vọng tôi sẽ là một người vợ và một người mẹ tốt.

ANXIOUS là lo âu, bồn chồn, WIDOWER là người góa vợ, và CHALLENGE là thách thức. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: I’m a bit anxious about marrying my fiancé. You see, he’s a widower with two children. Even though I’ve gotten to know the kids, it’s still going to be a TRIAL BY FIRE, the biggest challenge of my life. I hope I can be a good wife and mother.

TRANG: Cô Michelle kể lại kinh nghiệm của cô khi phải thay cha cô điều hành công ty của gia đình.

PAULINE: When my dad died suddenly I had to take over the company business. It wasn’t easy to assume his many responsibilities. I had never been under so much pressure before to learn a job so quickly. It was a real TRIAL BY FIRE.

TRANG: Khi cha tôi bất ngờ qua đời, tôi đã phải tiếp quản việc điều hành công ty. Đảm nhận nhiều trách nhiệm của ông không phải là điều dễ dàng. Trước đó, tôi chưa bao giờ bị nhiều áp lực để học việc nhanh đến thế. Thật quả là một cuộc thử lửa.

TO TAKE OVER là tiếp quản, kế tục, TO ASSUME nghĩa là đảm nhiệm, và PRESSURE là áp lực, sức ép. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: When my dad died suddenly I had to take over the company business. It wasn’t easy to assume his many responsibilities. I had never been under so much pressure before to learn a job so quickly. It was a real TRIAL BY FIRE.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới có từ TRIAL. Một là TRIAL AND ERROR nghĩa là học bằng cách dò tìm mò mẫm, và hai là TRIAL BY FIRE nghĩa là thử thách tài năng của mình trong một hoàn cảnh khó khăn. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG