Đường dẫn truy cập

Words And Idioms 44: Not The Only Fish In The Sea, Sea Legs


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 42 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay chúng tôi xin đề cập tới hai thành ngữ có liên quan tới biển, tiếng Anh gọi là SEA, đánh vần là S-E-A. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is NOT THE ONLY FISH IN THE SEA, NOT THE ONLY FISH IN THE SEA.

TRANG: NOT THE ONLY FISH IN THE SEA có một từ mới là FISH, đánh vần là F-I-S-H, nghĩa là con cá. Vì thế NOT THE ONLY FISH IN THE SEA có nghĩa là không phải con cá độc nhất dưới biển, ng̣ụ ý rằng đó không phải là người duy nhất hội đủ điều kiện mà mình yêu thích, mà còn có rất nhiều người khác đáng yêu đáng quý nữa. Thành ngữ này thường được dùng trong mối liên hệ giữa đôi trai gái, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây.

PAULINE: When John’s girlfriend walked out on him, he was so hurt. That’s when his dad reminded him that she was NOT THE ONLY FISH IN THE SEA. Dad was right. A few months later John met another girl and they’ve been dating ever since.

TRANG: Khi bạn gái anh John bỏ rơi anh, anh rất đau khổ. Lúc ấy bố anh nhắc nhở anh rằng cô ấy không phải là người duy nhất đáng yêu. Bố anh nói đúng. Vài tháng sau anh John gặp một cô gái khác và hai người đi chơi với nhau từ đó đến nay.

TO WALK OUT ON SOMEONE là bỏ rơi, ruồng rẫy một người nào, HURT, H-U-R-T là đau khổ, và TO REMIND, R-E-M-I-N-D là nhắc nhở. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: When John’s girlfriend walked out on him, he was so hurt. That’s when his dad reminded him that she was NOT THE ONLY FISH IN THE SEA. Dad was right. A few months later John met another girl and they’ve been dating ever since.

TRANG: Trong thí dụ thứ hai sau đây, chị Pauline nói về việc khu phố của chị đang tìm người để thuyết trình trong buổi họp sắp tới của khu phố.

PAULINE: Our neighborhood association asked the police chief if he could speak at our next meeeting, but he won’t be in town. That’s O.K. because he’s NOT THE ONLY FISH IN THE SEA. There are plenty of other possible speakers we can approach.

TRANG: Khu phố của chúng tôi đã hỏi ông cảnh sát trưởng xem liệu ông có thể phát biểu ý kiến với hội chúng tôi tại buổi họp sắp tới hay không. Tuy nhiên vào lúc đó ông sẽ không có mặt trong thành phố. Như vậy cũng không sao bởi vì ông không phải là người duy nhất có thể làm việc đó. Có rất nhiều diễn giả khác mà chúng tôi có thể mời họ đến nói chuyện.

ASSOCIATION, A-S-S-O-C-I-A-T-I-O-N là hội, POLICE, P-O-L-I-C-E là cảnh sát, SPEAKER, S-P-E-A-K-E-R là diễn giả, người đọc diễn văn. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Our neighborhood association asked the police chief if he could speak at our next meeeting, but he won’t be in town. That’s O.K. because he’s NOT THE ONLY FISH IN THE SEA. There are plenty of other possible speakers we can approach.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is SEA LEGS, SEA LEGS.

TRANG: SEA LEGS có một từ mới là LEGS, đánh vần là L-E-G-S nghĩa là đôi chân. Thành ngữ này xuất hiện từ thế kỷ thứ 18 trong giới hàng hải để chỉ khả năng của thủy thủ có thể đi đứng vững vàng trên tàu trong khi có sóng to gió lớn. Vì thế, sau này SEA LEGS có nghĩa là khả năng của một người để thích ứng với một hoàn cảnh mới hay với những điều kiện khó khăn. Ta hãy nghe cảm tưởng của một thiếu nữ tình nguyện đến giúp đỡ những người không nhà cửa.

PAULINE: Once a week I volunteer to make meals at a busy homeless shelter downtown. Cooking for so many people is new to me, so I don’t have my SEA LEGS yet. I need a little more time to adapt.

TRANG: Mỗi tuần một lần tôi tình nguyện sửa soạn thức ăn tại một trung tâm rất bận rộn dành cho người không nhà cửa ở dưới phố. Nấu ăn cho nhiều người như vậy là điều mới lạ đối với tôi cho nên tôi chưa quen. Tôi cần một thời gian nữa mới thích ứng với hoàn cảnh mới.

TO VOLUNTEER, V-O-L-U-N-T-E-E-R là tình nguyện, tự nguyện, MEAL, M-E-A-L là bữa ăn, HOMELESS, H-O-M-E-L-E-S-S là không nhà, SHELTER, S-H-E-L-T-E-R là chỗ ẩn náu, nương tựa, và TO ADAPT, A-D-A-P-T là thích ứng, thích nghi. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Once a week I volunteer to make meals at a busy homeless shelter downtown. Cooking for so many people is new to me, so I don’t have my SEA LEGS yet. I need a little more time to adapt.

TRANG: Sau nhiều năm làm việc trong chính phủ, cô Sherry quyết định ra lập một công ty riêng. Cô đã thành công hay thất bại?

PAULINE: When Sherry started her own company she wasn’t used to all the responsibilities that came with running her own business. But after a couple of years, she found her SEA LEGS. Now she is very comfortable at her job.

TRANG: Khi cô Sherry bắt đầu mở công ty riêng cô không quen với những trách nhiệm đi kèm với việc điều khiển một hãng tư. Tuy nhiên, sau vài năm, cô đã quen với công việc, và giờ đây cô làm việc rất thoải mái.

TO BE USED TO là quen với một cái gì, RESPONSIBILITY, R-E-S-P-O-N-S-I-B-I-L-I-T-Y là trách nhiệm, và COMFORTABLE, C-O-M-F-O-R-T-A-B-L-E là thoải mái, dễ chịu. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: When Sherry started her own company she wasn’t used to all the responsibilities that came with running her own business. But after a couple of years, she found her SEA LEGS. Now she is very comfortable at her job.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là NOT THE ONLY FISH IN THE SEA nghĩa là không phải người duy nhất hội đủ điều kiện hay được yêu quý, và hai là SEA LEGS nghĩa là có khả năng thích ứng với hoàn cảnh mới hay với những điều kiện khó khăn. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

VOA có ứng dụng mới

Xem tin tức VOA trực tiếp trên điện thoại và máy tính bảng! Ứng dụng VOA có thiết kế mới và cải thiện khả năng truy cập tin tức. Các tính năng mà bạn yêu thích trước đây được tích hợp cùng các công cụ vượt tường lửa để truy cập tin tức VOA bằng 22 ngôn ngữ.

Tải ứng dụng VOA trên App StoreGoogle Play!

VOA liên tục cập nhật các tin tức mới nhất trong khu vực và trên toàn thế giới.

VOA Express

XS
SM
MD
LG