Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 32: On The Right Track, Right Hand


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 32 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang xin kính chào quý vị. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin đem đến quý vị hai thành ngữ mà người Mỹ thường dùng trong cuộc sống hàng ngày, trong đó có tĩnh từ RIGHT, đánh vần là R-I-G-H-T, nghĩa là đúng, hay phải. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is ON THE RIGHT TRACK, ON THE RIGHT TRACK.

TRANG: ON THE RIGHT TRACK có từ TRACK, T-R-A-C-K là đường rầy xe hỏa, hay hướng đi. Vì thế ON THE RIGHT TRACK có nghĩa là suy nghĩ hay hành động đúng hướng.

Trong thí dụ thứ nhất, các thám tử điều tra một vụ ám sát một phụ nữ. Họ cho rằng một người nào đó trong gia đình bà ấy có lẽ đã là thủ phạm. Liệu họ có đúng không?

PAULINE: The detectives thought the woman’s murderer was probably someone in her family. They were ON THE RIGHT TRACK. Following a series of clues, they determined that the killer was her son.

TRANG: Các thám tử cho rằng kẻ giết phụ nữ này có lẽ là một người nào đó trong gia đình bà. Họ đã nghĩ đúng. Theo đuổi một loạt các manh mối, họ xác định rằng người giết bà ấy chính là con trai bà.

DETECTIVE, D-E-T-E-C-T-I-V-E là thám tử, MURDERER, M-U-R-D-E-R-E-R là kẻ giết người, CLUE, C-L-U-E nghĩa là đầu mối, manh mối, và TO DETERMINE, D-E-T-E-R-M-I-N-E là xác định. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: The detectives thought the woman’s murderer was probably someone in her family. They were ON THE RIGHT TRACK. Following a series of clues, they determined that the killer was her son.

TRANG: Tuy các thám tử nghĩ đúng, nhưng họ cũng phải tìm cho ra những manh mối để chứng minh rằng con trai bà ấy là kẻ giết người.

Đôi khi, ON THE RIGHT TRACK còn được dùng để chỉ một điều gì đó đang tiến hành một cách khả quan, như quý vị nghe ý kiến của cử tri về thành phố của họ, trong thí dụ sau đây.

PAULINE: Not surprisingly, a majority of voters believe the city is ON THE RIGHT TRACK. It’s heading in a good direction, they say, because the economy is strong and there are plenty of high paying jobs.

TRANG: Điều không gây ngạc nhiên là đa số cử tri tin rằng thành phố của họ đang tiến triển khả quan. Họ nói rằng thành phố này đang đi đúng hướng bởi vì nền kinh tế đang vững mạnh và có rất nhiều công việc trả lương cao.

MAJORITY, M-A-J-O-R-I-T-Y là đa số, VOTER, V-O-T-E-R là cử tri, TO HEAD, H-E-A-D là hướng về, và ECONOMY, E-C-O-N-O-M-Y là nền kinh tế. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Not surprisingly, a majority of voters believe the city is ON THE RIGHT TRACK. It’s heading in a good direction, they say, because the economy is strong and there are plenty of high paying jobs.

TRANG: Tưởng cũng nên nhắc quý vị là trái nghĩa với ON THE RIGHT TRACK sẽ là ON THE WRONG TRACK, nghĩa là đi lạc hướng.

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is RIGHT-HAND, RIGHT-HAND.

TRANG: RIGHT HAND là tay mặt hay tay phải, được dùng để chỉ một phụ tá được tín nhiệm. Trong thí dụ sau đây, một ông xếp gửi phụ tá của ông là cô Elaine đi dự một hội nghị thay cho ông. Tại sao?

PAULINE: Since the boss couldn’t attend the conference, he sent Elaine, his most trusted assistant. He knew his RIGHT-HAND would do an excellent job of representing his interests.

TRANG: Vì ông xếp không thể đi dự hội nghị được nên ông gửi cô Elaine đi. Cô ấy là phụ tá tin cẩn nhất của ông. Ông biết rằng cánh tay mặt của ông sẽ làm việc một cách hoàn hảo khi đại diện cho các lợi ích của ông.

TO ATTEND, A-T-T-E-N-D là tham dự, TO TRUST, T-R-U-S-T là tin cậy, TO REPRESENT, R-E-P-R-E-S-E-N-T là đại diện, và INTERESTS, I-N-T-E-R-E-S-T-S là lợi ích, quyền lợi. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Since the boss couldn’t attend the conference, he sent Elaine, his most trusted assistant. He knew his RIGHT-HAND would do an excellent job of representing his interests.

TRANG: Trong thế kỷ thứ 19, người ta dùng thành ngữ RIGHT-HAND MAN. Tuy nhiên, sau đó có nhiều phụ nữ đi làm việc và giữ những chức vụ khá quan trọng nên thay vì dùng RIGHT-HAND MAN và RIGHT-HAND WOMAN, người ta chỉ dùng RIGHT-HAND cho tiện, và không phân biệt nam hay nữ.

Trong thí dụ thứ hai sau đây, một luật sư tỏ ý tiếc thương một đồng nghiệp vừa qua đời.

PAULINE: My law firm was never the same after my partner passed away. He was my RIGHT-HAND, working closely with me for over thirty years. No one could ever replace him.

TRANG: Công ty luật của tôi không bao giờ được như trước nữa sau khi đồng nghiệp của tôi qua đời. Ông ấy là cánh tay mặt của tôi, sát cánh làm việc với tôi trong hơn 30 năm. Không ai có thể thay thế ông ấy được.

FIRM, F-I-R-M là công ty, tổ hợp, PARTNER, P-A-R-T-N-E-R là cộng sự viên, TO PASS AWAY, P-A-S-S và A-W-A-Y nghĩa là qua đời, và TO REPLACE, R-E-P-L-A-C-E nghĩa là thay thế. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My law firm was never the same after my partner passed away. He was my RIGHT-HAND, working closely with me for over thirty years. No one could ever replace him.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là ON THE RIGHT TRACK nghĩa là suy nghĩ hay hành động đúng hướng, và hai là RIGHT-HAND nghĩa là người phụ tá đáng tin cậy. Huyền Trang xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG