Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 131: Fits and starts, Fix someone's wagon


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 132 của đài Tiếng Nói Hoa Kỳ do Minh Phượng và Jane Clark phụ trách.

Minh Phượng và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, một có từ FITS nghĩa là từng đợt một, và một có động từ TO FIX nghĩa là sửa chữa. Chị Jane xin đọc thành ngữ thứ nhất.

JANE: The first idiom is FITS AND STARTS, FITS AND STARTS

MINH PHƯỢNG: FITS AND STARTS có nghĩa là một việc làm không đều, thất thường, từng đợt một.

Một bà mẹ đã mất rất nhiều thời gian để tốt nghiệp đại học. Con bà cho biết như sau:

JANE: When I was a kid, my mom dreamed of going to college.But raising a family didn't allow her to complete her course on a regular schedule; there was a lot of stopping and starting again. Although it took her seven years, after numerous FITS AND STARTS, she finally earned her degree.

MINH PHƯỢNG: Hồi tôi còn bé, mẹ tôi vẫn mơ ước đi học đại học.Nhưng vì bận chăm sóc gia đình nên bà không thể theo một chương trình học liên tục. Bà đi học rất thất thường. Tuy bà mất bảy năm học, sau nhiều lần bị gián đoạn, cuối cùng bà cũng đã lấy được bằng đại học.

TO DREAM là mơ ước, và TO COMPLETE là hoàn tất. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

JANE: When I was a kid, my mom dreamed of going to college.But raising a family didn't allow her to complete her course on a regular schedule; there was a lot of stopping and starting again. Although it took her seven years, after numerous FITS AND STARTS, she finally earned her degree.

MINH PHƯỢNG: Lịch sử cho thấy là tính kiên trì, nhẫn nại là yếu tố rất quan trọng để đạt được những mục tiêu mà mình theo đuổi, như quý vị nghe trong thí dụ sau đây:

JANE: Consider the civil rights movement in the United States and how African Americans engaged in a long struggle to secure equal rights.That achievement didn't happen at once; there were irregular intervals of action and inaction.It was a series of FITS AND STARTS.

MINH PHƯỢNG: Ta hãy xem phong trào dân quyền tại Hoa kỳ và người Mỹ da đen tranh đấu lâu dài như thế nào để dành quyền bình đẳng. Thành quả này không phải đạt được ngay tức khắc, mà có nhiều giai đoạn hoạt động lẫn bất hoạt động . Đây là một tiến trình bị gián đoạn nhiều lần.

CIVIL RIGHTS là dân quyền, STRUGGLE là tranh đấu, và INTERVAL là khoảng thời gian, giai đoạn.Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này.

JANE: Consider the civil rights movement in the United States and how African Americans engaged in a long struggle to secure equal rights.That achievement didn't happen at once; there were irregular intervals of action and inaction. It was a series of FITS AND STARTS.

MUSIC BRIDGE

MINH PHƯỢNG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

JANE: The second idiom is FIX SOMEONE'S WAGON, FIX SOMEONE'S WAGON.

MINH PHƯỢNG: FIX SOMEONE'S WAGON có một từ mới là WAGON, tức là loại xe ngựa mà người Mỹ dùng làm phương tiện chuyên chở trong chuyến đi khai phá miền Tây nước Mỹ vào đầu thế kỷ 18 .Vì có sự cạnh tranh mãnh liệt giữa các di dân nên họ tìm cách phá hoại nhau. FIX SOMEONE'S WAGON không phải là sửa xe ngựa mà là đổ cát vào trục bánh xe để hại nhau. Ngày nay, thành ngữ này có nghĩa là trả thù một người nào, hay ăn miếng trả miếng. Mời quý vị nghe thí dụ sau đây:

JANE: After my washing machine broke, I went to a store to order a new one. They said it could be delivered to my home yesterday.So I took one day off from work to wait for them and nobody came. Finally, they called and said they had to reschedule the delivery for tomorrow. I just want to FIX THEIR WAGON !

MINH PHƯỢNG: Sau khi máy giặt của tôi bị hỏng, tôi đến một tiệm để đặt mua một máy mới. Họ nói có thể giao máy đến nhà tôi hôm qua. Vì thế tôi xin nghỉ việc một hôm để chờ họ nhưng không thấy ai đến hết. Cuối cùng họ gọi và cho biết sẽ giao máy lại vào ngày mai. Tôi chỉ muốn trả thù tiệm đó!

TO ORDER là đặt hàng, và TO DELIVER là giao hàng. Bây giờ, chị Jane xin đọc lại thí dụ này.

JANE: After my washing machine broke, I went to a store to order a new one.They said it could be delivered to my home yesterday. So I took one day off from work to wait for them and nobody came. Finally, they called and said they had to reschedule the delivery for tomorrow. I just want to FIX THEIR WAGON!

MINH PHƯỢNG: Tình trạng xe cộ ùn tắc trên đường phố đã khiến cho rất nhiều người nổi giận. Một phụ nữ kể lại kinh nghiệm của chồng bà như sau:

JANE: Last week, my husband got cut off in traffic by an aggressive driver. Suddenly he became obsessed with FIXING HER WAGON.But really, what would be the point of chasing after her car? Would it be worth risking an accident? I'm glad he was able to calm down and forget about seeking revenge.

MINH PHƯỢNG: Cuối tuần trước, chồng tôi bị một bà lái xe hung hăng cắt ngang ngay trước mặt. Thình lình nhà tôi hết sức tức giận và chỉ muốn ăn thua đủ với bà ta. Nhưng thật sự thì đuổi theo xe bà ta có ích gì? Có đáng để xảy ra tai nạn hay không? Tôi mừng là nhà tôi đã dịu xuống và bỏ qua chuyện tìm cách trả thù.

TO CUT OFF là chặn ngang, cắt ngang, AGGRESSIVE là hung hăng, hùng hổ, và WORTH là đáng. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này:

JANE: Last week, my husband got cut off in traffic by an aggressive driver. Suddenly he became obsessed with FIXING HER WAGON. But really, what would be the point of chasing after her car? Would it be worth risking an accident? I'm glad he was able to calm down and forget about seeking revenge.

MINH PHƯỢNG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là FITS AND STARTS nghĩa là một việc làm thất thường, và hai là FIX SOMEONE'S WAGON nghĩa là ăn miếng trả miếng. Huyền Trang và Jane Clark xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG