Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 120: Spill the beans, Beat a dead horse


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 120 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ, do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

TRANG: Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, một có từ BEAN nghĩa là hạt đậu, và một có động từ TO BEAT nghĩa là đánh đập. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is SPILL THE BEANS, SPILL THE BEANS.

TRANG: SPILL THE BEANS có một động từ mới là TO SPILL nghĩa là làm tràn ra, làm đổ ra. SPILL THE BEANS nghĩa là để lọt tin tức ra ngoài một cách vô tình hay cố ý, tiết lộ một bí mật quá sớm.

Có những chuyện mà nhiều người cố giữ kín, nhưng người khác lại vô tình tiết lộ, như trong trường hợp cô Michelle nói về một sơ suất mà cháu cô phạm phải như sau:

PAULINE: Not long ago, my family planned a surprise birthday party for me. Well, it was a secret until my nephew accidentally ended a conversation we had with, “I’ll see you at the party.” Even though he SPILLED THE BEANS, I told him I’d pretend to be surprised.

TRANG: Cách đây không lâu, gia đình tôi dự định mở một buổi tiệc sinh nhật bất ngờ cho tôi. Đó là một chuyện được giữ kín, cho đến khi cháu tôi, khi ngưng nói chuyện với tôi, đã vô tình chấm dứt bằng câu: “Cháu sẽ gặp cô tại buổi tiệc”. Tuy cháu tôi đã vô tình tiết lộ tin này nhưng tôi nói với cháu là tôi sẽ giả vờ ngạc nhiên khi buổi tiệc diễn ra.

SURPRISE là bất ngờ, SECRET là chuyện bí mật, TO PRETEND là giả vờ, và TO BE SURPRISED là ngạc nhiên. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Not long ago, my family planned a surprise birthday party for me. Well, it was a secret until my nephew accidentally ended a conversation we had with, “I’ll see you at the party.” Even though he SPILLED THE BEANS, I told him I’d pretend to be surprised.

TRANG: Trong chiến tranh, các phe lâm chiến đều tìm cách giữ bí mật quân sự. Ta hãy xem điều gì xảy ra trong cuộc thế chiến thứ hai.

PAULINE:During World War II, the U.S. government established a campaign warning soldiers not to mention details about their military operations in letters and conversations. The concern was that if anyone had SPILLED THE BEANS, it could have reached enemy forces with potentially disastrous results. Thus, they created a popular slogan, “ Loose lips might sink ships”.

TRANG: Trong cuộc thế chiến thứ hai, chính phủ Mỹ mở một chiến dịch cảnh báo binh sĩ là đừng nói rõ chi tiết về các cuộc hành quân trong lúc viết thư hay nói chuyện. Chính phủ lo ngại rằng nếu có ai tiết lộ tin tức thì tin đó có thể đến tai quân địch với hậu quả tai hại. Vì thế, chính phủ tạo một khẩu hiệu rất phổ biến là: “ Ăn nói bừa bãi có thể làm đắm tàu”.

CAMPAIGN là chiến dịch, OPERATION là cuộc hành quân, DISASTROUS là tai hại, và LOOSE là lỏng lẻo, ba hoa, bừa bãi. Bây giờ, chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE:During World War II, the U.S. government established a campaign warning soldiers not to mention details about their military operations in letters and conversations. The concern was that if anyone had SPILLED THE BEANS, it could have reached enemy forces with potentially disastrous results. Thus, they created a popular slogan, “ Loose lips might sink ships”.

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is BEAT A DEAD HORSE, BEAT A DEAD HORSE.

TRANG: BEAT A DEAD HORSE nghĩa đen là đánh đập một con ngựa chết, và nghĩa bóng là làm đi làm lại một việc gì một cách vô ích, cố gắng làm trong khi không có hy vọng gì cả.

Tìm cách thay đổi thói quen của một người là điều hết sức khó khăn, như một bà mẹ cho biết về con trai bà như sau:

PAULINE: My son’s room is a constant mess even though he knows he’s expected to keep it tidy. My husband and I have done everything from pleading with him to threatening him, but it’s been a waste of time. We’re simply BEATING A DEAD HORSE. He’ll never change.

TRANG: Phòng của con trai tôi lúc nào cũng bừa bãi mặc dầu nó biết là nó phải giữ phòng cho gọn gàng. Tôi và nhà tôi đã làm hết cách, từ van nài nó cho tới dọa dẫm nó, mà chỉ phí thì giờ vô ích. Chúng tôi làm một việc vô hy vọng. Nó sẽ không bao giờ thay đổi.

MESS là bừa bãi, lộn xộn, TIDY là có trật tự, gọn gàng ngăn nắp, và TO PLEAD là năn nỉ, van nài. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: My son’s room is a constant mess even though he knows he’s expected to keep it tidy. My husband and I have done everything from pleading with him to threatening him, but it’s been a waste of time. We’re simply BEATING A DEAD HORSE. He’ll never change.

TRANG: Một cư dân lo ngại về nạn hút thuốc lá trong thành phố nơi bà ở. Bà cho biết:

PAULINE: Again and again, I’ve tried to get senators in my state to ban smoking in restaurants. But it’s been hopeless so far; they haven’t listened to me. I HATE TO BEAT A DEAD HORSE but I feel they need to pass this legislation in order to improve public health.

TRANG: Tôi đã nhiều lần thúc dục các nghị sĩ trong tiểu bang tôi nên cấm hút thuốc trong các tiệm ăn. Nhưng cho đến nay tôi vẫn không hy vọng gì cả vì họ không nghe tôi. Tôi không thích làm công việc vô hy vọng này nhưng tôi cho rằng họ cần thông qua dự luật này để cải thiện sức khỏe của dân chúng.

SENATOR là nghị sĩ, HOPELESS là vô hy vọng, và LEGISLATION là dự luật. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: Again and again, I’ve tried to get senators in my state to ban smoking in restaurants. But it’s been hopeless so far; they haven’t listened to me. I hate to BEAT A DEAD HORSE but I feel they need to pass this legislation in order to improve public health.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là SPILL THE BEANS nghĩa là vô tình hay cố ý tiết lộ một bí mật quá sớm, và hai là BEAT A DEAD HORSE nghĩa là làm một công việc vô ích, vô hy vọng. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả, và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG