Đường dẫn truy cập

Words and Idioms 116: Apples and oranges, Ask for the moon


Mời quý vị theo dõi bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS số 116 của đài Tiếng Nói Hoa kỳ do Huyền Trang và Pauline Gary phụ trách.

Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả. Trong bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay, chúng tôi xin giới thiệu cùng quý vị hai thành ngữ mới, một có từ APPLE nghĩa là quả táo, và một có động từ TO ASK FOR, nghĩa là đòi hỏi. Chị Pauline xin đọc thành ngữ thứ nhất.

PAULINE: The first idiom is APPLES AND ORANGES, APPLES AND ORANGES.

TRANG: APPLES AND ORANGES có một từ mới là ORANGE nghĩa là quả cam. Táo và cam tuy cùng là trái cây nhưng lại khác nhau về thể chất. Vì thế, người Mỹ dùng APPLES AND ORANGES để chỉ hai việc hoàn toàn khác nhau và không nên so sánh với nhau. Trong thí dụ sau đây, một nhà nghiên cứu bày tỏ ý kiến về một trong các vấn đề gây tranh luận từ nhiều năm nay:

PAULINE: Are men smarter than women ? While you may find some studies that suggest so, others disagree. Considering that intelligence is complex and multi-dimensional, male and female brains are like APPLES AND ORANGES. The two are uniquely different and shouldn’t be compared.

TRANG: Đàn ông có thông minh hơn phụ nữ không? Tuy bạn có thể thấy một vài cuộc nghiên cứu cho là có, nhưng các cuộc nghiên cứu khác lại không đồng ý. Xét vì trí thông minh là điều phức tạp và đa diện, các bộ óc của nam và nữ cũng giống như táo và cam. Cả hai đều đặc biệt khác nhau và không nên so sánh với nhau.

SMART là thông minh, COMPLEX là phức tạp, MULTI-DIMENSIONAL là có nhiều khía cạnh, ̣đa diện, và TO COMPARE là so sánh. Bây giờ, xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: Are men smarter than women ? While you may find some studies that suggest so, others disagree. Considering that intelligence is complex and multi-dimensional, male and female brains are like APPLES AND ORANGES. The two are uniquely different and shouldn’t be compared.

TRANG: Quý vị có quen thuộc với các tác phẩm của hai nhà văn hào Robert Frost và Ernest Hemingway, thường được học sinh trung học Mỹ đọc hay không? Ông này có giỏi hơn ông kia không? Một học sinh cho biết:

PAULINE: After reading the classic works of Robert Frost and Ernest Hemingway, my classmate said that Frost was a better writer. But, as our teacher pointed out, he was comparing APPLES AND ORANGES because one was a poet and the other was a novelist. There is no reason for drawing a comparison.

TRANG: Sau khi đọc các tác phẩm bất hủ của Robert Frost và Ernest Hemingway, anh bạn cùng lớp với tôi nói rằng ông Frost là người viết hay hơn. Nhưng, như giáo viên của chúng tôi lưu ý, bạn tôi đã so sánh hai nhân tài khác nhau vì một người là thi sĩ, còn người kia là một tiểu thuyết gia. Không có lý do gì để so sánh hai người với nhau cả.

WORKS là tác phẩm, TO POINT OUT là nêu lên, lưu ý, POET là thi sĩ, và NOVELIST là tiểu thuyết gia. Bây giờ, chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: After reading the classic works of Robert Frost and Ernest Hemingway, my classmate said that Frost was a better writer. But, as our teacher pointed out, he was comparing APPLES AND ORANGES because one was a poet and the other was a novelist. There is no reason for drawing a comparison.

MUSIC BRIDGE

TRANG: Tiếp theo đây là thành ngữ thứ hai.

PAULINE: The second idiom is ASK FOR THE MOON, ASK FOR THE MOON.

TRANG: ASK FOR THE MOON có một từ mới là MOON nghĩa là mặt trăng. ASK FOR THE MOON nghĩa đen là đòi cho được mặt trăng, tức là đòi hỏi một cái gì quá đáng, không thực tế.

Một nữ công nhân nói về những gì mà ông xếp muốn thợ thuyền phải làm trong năm nay.

PAULINE: The boss announced that he expects a 40% increase in productivity this year. But without providing updated equipment or adding workers, there’s no way we can meet his goal. He might as well ASK FOR THE MOON.

TRANG: Ông xếp loan báo rằng ông dự trù hãng phải tăng năng suất lên 40% trong năm nay. Tuy nhiên, vì ông ấy không cung cấp thiết bị hiện đại hay mướn thêm công nhân, nên không có cách nào chúng tôi có thể đạt được chỉ tiêu do ông đưa ra cả. Ông ấy thật đòi hỏi quá đáng.

INCREASE là gia tăng, PRODUCTIVITY là năng suất, và GOAL là chỉ tiêu. Bây giờ xin mời quý vị nghe lại thí dụ này.

PAULINE: The boss announced that he expects a 40% increase in productivity this year. But without providing updated equipment or adding workers, there’s no way we can meet his goal. He might as well ASK FOR THE MOON.

TRANG: Một đôi vợ chồng lớn tuổi sửa soạn mở một buổi tiệc quan trọng. Có lẽ hai ông bà nên nghe ý kiến của cháu họ để khỏi bị thất vọng:

PAULINE: For their fiftieth wedding anniversary, my grandparents would like a big party with all the members of the family. But they’re ASKING FOR THE MOON because many of our relatives either live too faraway or can’t afford to travel. It’s simply not possible for everyone to attend.

TRANG : Ông bà tôi muốn mở một buổi tiệc liên hoan lớn với sự tham dự của tất cả mọi người trong gia đình để kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn của hai ông bà. Tuy nhiên, ông bà tôi đòi hỏi quá đáng vì nhiều họ hàng chúng tôi hoặc sống ở quá xa, hoặc không có đủ điều kiện di chuyển. Thật không thể nào có mọi người đến dự tiệc được.

RELATIVE là họ hàng, người thân trong gia đình, và TO AFFORD là có đủ khả năng, có đủ điều kiện. Bây giờ chị Pauline xin đọc lại thí dụ này.

PAULINE: For their fiftieth wedding anniversary, my grandparents would like a big party with all the members of the family. But they’re ASKING FOR THE MOON because many of our relatives either live too faraway or can’t afford to travel. It’s simply not possible for everyone to attend.

TRANG: Thí dụ vừa rồi đã kết thúc bài học thành ngữ WORDS AND IDIOMS hôm nay của đài Tiếng Nói Hoa kỳ. Như vậy là chúng ta vừa học được hai thành ngữ mới. Một là APPLES AND ORANGES nghĩa là hai thứ khác nhau, không thể so sánh với nhau được, và hai là ASK FOR THE MOON, nghĩa là đòi hỏi quá đáng. Huyền Trang và Pauline Gary xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong bài học kế tiếp.

XS
SM
MD
LG