Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt where và which


Hỏi đáp Anh ngữ: Phân biệt where và which

Kính chào cô Huyền Trang. Xin cô cho biết cách dùng WHERE và WHICH trong câu relative pronoun. Muốn nhận biết nhanh nhất khi gặp bài trắc nghiệm sử dụng 2 từ nầy. Cám ơn cô.

Cảm ơn bạn đã viết thư cho VOA.

WHICH và WHERE là hai relative pronouns. WHICH được dùng để chỉ một sự việc hay một vật, và khi nó được đặt sau một preposition như From, In, At, etc thì nó chỉ một nơi chốn. WHERE được dùng để chỉ một nơi chốn.

Các câu mà bạn hỏi có thể viết như sau:

- Saigon is the city in which I was born. Hay là: Saigon is the city where I was born.

- This is the store at which I met my friend. Hay là: This is the store where I met my friend.

Khi nào thì dùng WHICH:

1. Khi bạn thêm một preposition vào trước WHICH để làm cho câu văn chính xác hơn và trịnh trọng hơn:

- The house in which I saw you (chính xác hơn)
- The house where I saw you (kém chính xác)

2. Khi muốn tránh dùng một preposition ở cuối câu:

- Thay vì: This is the desk which the papers are stored in. Nên nói là: This is the desk in which the papers are stored.

Khi nào dùng WHERE:

Khi muốn chỉ một nơi chốn, và câu văn less formal than WHICH:

- This is the desk where the papers are stored.

Muốn biết thêm chi tiết, xin vào Google, và gõ WHICH and WHERE, hay vào website Grammar Girl bạn sẽ thấy mọi câu trả lời rất rõ ràng.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

Đường dẫn liên quan

XS
SM
MD
LG