Đường dẫn truy cập

Vatican, Việt Nam xích lại gần nhau?


Đức Giáo Hoàng Benedicto 16
Đức Giáo Hoàng Benedicto 16

Việc Tòa Thánh Vatican bổ nhiệm đại diện chính thức đầu tiên tại Việt Nam là một dấu hiệu cho thấy đã có bớt căng thẳng trong các quan hệ giữa Vatican và các lãnh đạo Cộng sản Việt Nam.

Tin của Asia Times nói rằng đây cũng có thể là bước đầu tiên để hai bên tiến tới việc thành lập các quan hệ ngoại giao chính thức với nhau.

Đức Giáo Hoàng Benedicto 16 mới đây đã bổ nhiệm Ðức Tổng Giám Mục Leopoldo Girelli, người Ý, hiện là Khâm Mạng tại Indonesia, vào chức vụ đại diện không thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, và như thế nới rộng phạm vị hoạt động của Ngài trong cương vị là Khâm Mạng của Tòa Thánh tại Singapore, và đại biểu tông đồ tại Malaysia và Brunei.

Catholic News nói rằng Việt Nam là một trong số rất ít các nước không có quan hệ ngoại giao với điện Vatican.

Trong số các nước này phải kể đến Trung Quốc.

Tòa Thánh, trụ sở đặt tại Vatican ở Roma, là tiếng nói của Giáo Hội Công giáo La Mã, và được luật quốc tế công nhận là một thực thể có chủ quyền.

Trong một bài diễn văn đọc trước các ngoại giao đoàn tại Vatican, Đức Giáo Hoàng Benedicto nói thỏa thuận với Việt Nam cho phép Tòa Thánh chỉ định một vị đại diện tại đây, là một dấu hiệu cho thấy có cải thiện về mặt tự do tôn giáo ở Việt Nam.

Nguồn: Asia Times, Catholic Asia News

VOA Express

XS
SM
MD
LG