Đường dẫn truy cập

Việt Nam noi gương TQ, tìm cách thu hút chất xám Việt Kiều


Rút tỉa kinh nghiệm của Trung Quốc, Việt Nam đang tìm cách thu hút chất xám từ nước ngoài và khai thác nguồn nhân lực có kỹ năng cao về khoa học và phát triển công nghệ trong cộng đồng người Việt ở nước ngoài.

Tân Hoa Xã hôm nay trích nguồn tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam tường thuật rằng Hà Nội đã phái một đoàn công tác sang Trung Quốc từ tháng 12 năm 2013 tới đầu tháng Giêng, 2014 để học hỏi kinh nghiệm của Trung Quốc trong việc thực thi kế hoạch 111 của nước này, nhằm thu hút chất xám từ nước ngoài.

Trên trang mạng của Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển đặc trách hội nhập khoa học và công nghệ Việt Nam, bà Bùi thị Huy Hợp, hôm nay nói rằng kế hoạch 111 của Trung Quốc có thể thích nghi và áp dụng tại Việt Nam.

Theo bà Bùi thị Huy Hợp, nỗ lực thu hút tài năng trong giới Việt Kiều -tương tự như Kế hoạch 111 của Trung Quốc thuyết phục Hoa Kiều ở nước ngoài về nước làm việc, dự kiến sẽ được thực hiện thí điểm tại Việt Nam trong các dự án được Ngân hàng Thế giới tài trợ, với mục đích tăng khả năng của các viện nghiên cứu nội địa trong 10 lĩnh vực ưu tiên.

Theo dự kiến, kế hoạch này sẽ được thực hiện trong giai đoạn từ năm 2015 tới năm 2020.

Luật về Khoa học và Công nghệ đã được tu chính và có hiệu lực từ ngày 1 tháng Giêng năm 2014, gồm một điều khoản về hội nhập khoa học và công nghệ quốc tế, để thu hút tài năng trong giới Việt Kiều.

Theo Tân Hoa Xã, vào ngày 11 tháng 9 năm 2006, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã công bố một quy định nhằm đẩy mạnh kế hoạch cải tiến các trường đại học và các trường cao đẳng ở trong nước, đánh dấu việc thực thi Kế hoạch 111 tại nước này.

Nguồn: Xinhua, Khoa Hoc Cong nghe.

VOA Express

XS
SM
MD
LG