Đường dẫn truy cập

Việt Nam siết chặt quản lý tài sản nhà nước ở nước ngoài


Chính phủ Việt Nam siết chặt ngân sách chi tiêu tài sản nhà nước của cơ quan Việt Nam ở nước ngoài.

Thông tấn xã Bernama của Malaysia hôm 16/3 loan tin bắt đầu từ ngày 26/4 tới đây, tất cả các hoạt động sắm sửa hoặc xây dựng các trụ sở, văn phòng, cơ quan đại diện của nhà nước đặt ở nước ngoài trị giá trên 10 triệu đô la phải được Thủ tướng chuẩn chi.

Bản tin điện tử Vietnamplus cùng ngày trích dẫn nghị định 23/2010/ND-CP mới ban hành đề ra những tiêu chuẩn cho các cơ quan nhà nước mua sắm tài sản ở nước ngoài bằng ngân sách quốc gia, bao gồm các cơ quan đại diện chưa có trụ sở văn phòng ở nước ngoài và các cơ quan đã có trụ sở nhưng hẹp hơn 70% mức tiêu chuẩn hoặc cơ sở đang bị xuống cấp trầm trọng.

Nguồn: Bernama, Vietnamplus

XS
SM
MD
LG