Đường dẫn truy cập

Vài điểm về các chương trình của Hoa Kỳ có liên quan đến Ebola


Các Chương trình của Hoa Kỳ nhằm chống dịch bệnh Ebola ở châu Phi, tính đến ngày 16 tháng 9, 2014

  • Huấn luyện tới 500 nhân viên y tế mỗi tuần
  • Xây dựng 17 cơ sở y tế trong vùng, mỗi cơ sở có 100 giường bệnh
  • Cung cấp y cụ cho 400 ngàn hộ gia đình, kể cả 50 ngàn hộ mà Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ sẽ giao đến Liberia trong tuần này
  • Thực hiện một chiến dịch dựa cơ sở trên cộng đồng để huấn luyện cho các khối dân địa phương cách thức xử lý những người bệnh bị phơi nhiễm

Nguồn: Toà Bạch Ốc

XS
SM
MD
LG