Đường dẫn truy cập

Hoa Kỳ: Số người có nhà thấp nhất từ 1999


Số người có nhà giảm bớt do nền kinh tế trì trệ

Tỉ số người Mỹ làm chủ căn nhà đang ở mức thấp nhất kể từ hơn một thập niên.

Cơ quan điều tra dân số hôm thứ Ba cho biết trong thời gian từ tháng 7 tới tháng 9, chỉ có 67% gia đình Hoa Kỳ làm chủ nhà. Số liệu này không thay đổi trong thời kỳ từ tháng 4 đến 6. Lần cuối cùng tỉ số thấp hơn là trong năm 1999, với tỉ số 66.7%.

Số người có nhà giảm bớt do nền kinh tế trì trệ. Trước tình hình gần 1 trong số 10 công nhân thất nghiệp, nhiều người đã bị trễ hạn trả tiền nhà hàng tháng.

Ngân hàng đã xiết ít nhất 3 triệu ngôi nhà trong 3 năm vừa qua, khi chủ nhà bị trễ hạn trả nợ nhà quá lâu vì không kiếm ra việc làm.

Tình trạng sở hữu nhà trở nên sôi động tại Hoa Kỳ vào những năm 1990 và những năm đầu của thập niên này. Các chính sách của chính phủ hỗ trợ việc sở hữu nhà với những qui định về tài chánh tương đối dễ dàng cho những người trước kia không đủ sức mua nhà.

Nhưng khi nền kinh tế trở nên suy yếu, nhiều người mua bị mất việc đã không tiếp tục trả lại được tiền họ đã mượn để mua nhà.

XS
SM
MD
LG