Đường dẫn truy cập

Biểu quyết về dự luật cải cách y tế Hoa Kỳ


Hạ Viện Hoa kỳ hôm Chủ nhật sẽ biểu quyết dự luật lịch sử nhằm cải cách hệ thống bảo hiểm y tế Mỹ.

Giới ủng hộ nói rằng các biện pháp cải cách sẽ cung cấp dịch vụ bảo hiểm cho hơn 30 triệu người Mỹ hiện không có bảo hiểm y tế.

Giới chỉ trích thì cho rằng những thay đổi ấy sẽ khiến chi phí tăng vọt, và tăng cường mức độ can thiệp của chính phủ vào các quyết định liên quan tới chăm sóc sức khỏe.

Các nhà lãnh đạo Đảng Dân chủ tin rằng họ sẽ chiến thắng. Chủ tịch cuộc họp ban lãnh đạo Đảng Dân Chủ John Larson nói đảng của ông đã hội đủ 216 phiếu cần thiết để thông qua dự luật.

Tuy nhiên, giới lãnh đạo Đảng Dân chủ vẫn tiếp tục vận động để thuyết phục một số nhà lập pháp Dân chủ chưa quyết định sẽ ủng hộ hay bác bỏ dự luật.

Trong khi đó, các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa mạnh mẽ chống đối dự luật, và tuyên bố dự luật này hoàn toàn không được Đảng Cộng hòa tán thành.

Một phiên họp đang diễn ra tại Hạ viện Hoa kỳ để cho phép các nhà lập pháp đưa ra những bình luận cuối cùng của họ trước cuộc biểu quyết. Trước tiên Hạ viện sẽ biểu quyết dự luật cải cách y tế đã được Thượng viện Hoa Kỳ thông qua hồi năm ngoái.

Các nhà lập pháp tại Hạ viện sau đó sẽ biểu quyết một dự luật dung hòa những khác biệt giữa dự luật của Hạ viện và dự luật do Thượng viện thông qua.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG