Đường dẫn truy cập

TT Miến Điện tiến cử những nhân vật ủng hộ cải cách


Tổng thống Miến Điện Thein Sein
Tổng thống Miến Điện Thein Sein
Tổng Thống Miến Điện Thein Sein đã cải tổ nội các của ông, tiến cử các đồng minh ủng hộ nghị trình cải cách của ông.

Trong cuộc cải tổ nhân sự được trông đợi từ lâu, Tổng Thống Thein Sein hôm nay giao trách nhiệm cho nhiều bộ trưởng quan trọng trong chính phủ của ông để nắm thêm nhiều chức vụ phụ trội trong Văn phòng Tổng Thống.

Các nhân vật này gồm có các vị Bộ trưởng Tài Chính, Giao thông Đường Sắt, Bộ trưởng Kế hoạch và Phát triển Kinh tế. Các vị bộ trưởng vừa nêu được coi là đồng minh của Tổng Thống Thein Sein, những người đã giúp thực thi các biện pháp cải cách mà ông cổ vũ.

Một thay đổi nhân sự nữa là Bộ trưởng Thông Tin Kyaw Hsan, người được coi là có quan hệ mật thiết với hội đồng quân nhân từng cầm quyền, đã được giao nhiệm vụ khác.

Người thay thế ông là Bộ trưởng Lao Động và An Sinh Xã hội Aung Kyi, người đã đại diện cho chính phủ Miến Điện trong các cuộc đàm phán với lãnh tụ đối lập Aung San Suu Kyi.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG