Đường dẫn truy cập

Trung Quốc sẽ sửa đổi điều lệ Đảng tại Đại hội 19?


Dự thảo sửa đổi điều lệ Đảng dự kiến sẽ được đệ trình tại phiên họp toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 11/10/2017.
Dự thảo sửa đổi điều lệ Đảng dự kiến sẽ được đệ trình tại phiên họp toàn thể của Đảng Cộng sản Trung Quốc vào ngày 11/10/2017.

Đảng Cộng sản cầm quyền Trung Quốc dự kiến sẽ sửa đổi điều lệ tại kỳ đại hội Đảng 19 diễn ra vào tháng tới, Reuters dẫn nguồn truyền thông trong nước ngày 18/9 cho biết trong một chỉ dấu cho thấy Chủ tịch Tập Cận Bình muốn hệ tư tưởng chủ đạo của ông được đề cao trong cương lĩnh chính trị của Đảng.

Kể từ khi đảm nhiệm chức vụ gần 5 năm trước, Tập Cận Bình đã nhanh chóng củng cố quyền lực, với những động thái như đứng đầu một nhóm lãnh đạo cải cách kinh tế và tự phong làm tổng tư lệnh quân đội. Mặc dù với tư cách là người đứng đầu Quân ủy Trung ương, Tập Cận Bình đã nắm trong tay quyền kiểm soát các lực lượng vũ trang.

Bộ Chính trị, một trong những cơ quan quyền lực nhất của đảng, đã đưa ra dự thảo sửa đổi điều lệ Đảng, trong đó có “các quan điểm lý luận chính và tư tưởng chiến lược quan trọng”. Dự thảo này sẽ được đưa ra bàn thảo vào kỳ Đại hội Đảng sắp tới, theo Tân Hoa Xã.

Mặc dù Tân Hoa Xã không tường thuật chi tiết về việc này, nhưng một trong những mục tiêu sửa đổi chính có thể là liệu học thuyết mang tên ông Tập Cận Bình có được ghi vào điều lệ, ngang tầm với các lãnh đạo đảng đã lập ra nước Trung Quốc cộng sản, chẳng hạn như Tư tưởng Mao Trạch Đông và Lý luận Đặng Tiểu Bình hay không.

Những người tiền nhiệm gần đây của Tập Cận Bình như Giang Trạch Dân và Hồ Cẩm Đào, đã từng sửa đổi cương lĩnh chính trị của Đảng để đưa vào những tư tưởng chủ đạo của họ, nhưng không trực tiếp gắn tên mình vào.

Giang Trạch Dân có “Thuyết ba đại diện”, còn Hồ Cẩm Đào có “Khoa học phát triển quan”.

Đảng Cộng sản Trung Quốc đã cố đẩy học thuyết “Tứ toàn” của Tập Cận Bình lên nhưng chưa rõ điều lệ sửa đổi sẽ đưa tư tưởng nào của ông Tập vào.

“Tứ toàn” nói về việc Trung Quốc phải nỗ lực “toàn diện” để xây dựng một xã hội thịnh vượng và tăng cường cải cách, pháp quyền và kỷ luật đảng.

“Việc sửa đổi điều lệ tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 19 dựa trên tình hình và nhiệm vụ mới, thúc đẩy sự phát triển của chủ nghĩa xã hội với đặc trưng Trung Quốc và xây dựng Đảng”, Reuters trích nguồn từ Tân Hoa Xã.

“Sửa đổi cần bao gồm các lý luận quan trọng và các ý tưởng chiến lược được trình bày trong một báo cáo” ngay vào lúc bắt đầu Đại hội Đảng, khai mạc ngày 18/10.

Vẫn theo Tân Hoa Xã, điều lệ sửa đổi phải đại diện cho sự “Hán hóa” mới nhất của chủ nghĩa Marx, khái niệm quản trị mới và “những kinh nghiệm mới trong việc củng cố và tăng cường lãnh đạo Đảng, và trong sự quản lý chặt chẽ của Đảng”.

Dự thảo sửa đổi sẽ được đệ trình vào ngày 11/10 tại phiên họp toàn thể của đảng. Đây là cuộc họp quy mô nhỏ với khoảng 200 lãnh đạo cấp cao nhất để thông qua lần cuối chương trình nghị sự của Đại hội.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG