Đường dẫn truy cập

Tối cao Pháp viện Mỹ bác bỏ giới hạn đóng góp vận động chính trị


9 vị Thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Mỹ
Tòa án Tối cao Hoa Kỳ đã bác bỏ một giới hạn tổng thể về lượng tiền có thể được đóng góp cho những chiến dịch vận động chính trị ở Mỹ, phán quyết rằng hạn chế này vi phạm quyền tự do ngôn luận được đảm bảo trong hiến pháp.

Cho đến nay, những nhà tài trợ có thể đóng góp cho bao nhiêu ứng viên và lý tưởng chính trị tùy ý - miễn là tổng số tiền không vượt quá 123.200 USD. Tòa án Tối cao cho rằng giới hạn tổng thể không còn áp dụng được nữa.

Phán quyết này có phần chắc sẽ cho phép những người đóng góp có vai trò lớn hơn trong tiến trình chính trị của Mỹ bằng những khoản đóng góp lớn cho nhiều ứng viên và những nhóm tìm cách gây ảnh hưởng tới cử tri để ủng hộ hay bác bỏ những chính sách của chính phủ. Những nhà tài trợ cá nhân ở Mỹ đã đóng góp hàng triệu đô la mỗi năm cho những nhóm không phải chịu giới hạn vận động.

Phán quyết với tỉ lệ 5-4 phân hóa theo tư tưởng chính trị. Tất cả 5 thẩm phán có tư tưởng bảo thủ hơn trong nhóm đa số là do Tổng thống theo đảng Cộng hòa bổ nhiệm, trong khi 4 thẩm phán có tư tưởng tự do hơn do tổng thống đảng Dân chủ bổ nhiệm.

Trong văn bản phán quyết, Chánh thẩm John Roberts bác bỏ luận điểm của chính quyền Tổng thống Barack Obama cho rằng giới hạn đóng góp là cần thiết để chống nạn hủ hóa chính trị.

Tu chính án thứ nhất của Hiến pháp bảo vệ quyền tự do ngôn luận. Chánh thẩm Roberts nói rằng nếu tu chính án đã từng bảo vệ việc đốt quốc kỳ Mỹ, biểu tình ở đám tang và diễu hành Đức Quốc xã, "thì chắc chắn bảo vệ việc đóng góp trong vận động chính trị bất chấp nhiều người phản đối."
XS
SM
MD
LG