Đường dẫn truy cập

Tối cao Pháp viện nghe tranh luận về Luật cấm hôn nhân đồng tính của California


Những người ủng hộ và chống đối hôn nhân đồng tính đã tụ tập bên ngoài tòa án nhiều ngày nay
Tối cao Pháp viện trong hơn một tiếng đồng hồ ngày thứ Ba đã nghe những tranh cãi về Luật cấm hôn nhân đồng tính của California—vụ đầu tiên của hai vụ kiện được đưa ra Tối cao Pháp viện trong tuần này. Những vụ kiện này có thể mở rộng cửa cho hôn nhân đồng tính trên toàn nước Mỹ.

Chín thẩm phán Tối cao Pháp viện đang cứu xét xem Luật số 8 của California có vi phạm điều khoản bảo vệ quyền bình đẳng trong hiến pháp hay không. Trong phiên họp ngày thứ Ba, Thẩm phán Tối cao Anthony Kennedy, được xem như là “lá phiếu dao động” trong vụ này nêu lên những quan ngại về việc tòa tối cao có thể đi vào “vùng biển không quen thuộc” do việc bác bỏ luật cấm của bang California.

Các thẩm phán tối cao sẽ quyết định về luật này trong năm nay.

Ngày thứ Tư, Tối cao Pháp viện sẽ cứu xét đạo luật liên bang Bảo vệ Hôn nhân trong đó định nghĩa hôn nhân chỉ là sự kết hợp giữa một người đàn ông và một người đàn bà mà thôi.

Những người ủng hộ và chống đối hôn nhân đồng tính đã tụ tập bên ngoài tòa án nhiều ngày nay, và hy vọng sẽ giành được một chỗ để nghe tòa xét xử hai vụ việc.

Hai phe cũng đang diễu hành và tổ chức những buổi tập họp tại thủ đô Washington.

XS
SM
MD
LG