Đường dẫn truy cập

Thượng viện Ai Cập họp sau khi Hiến Pháp mới có hiệu lực


Phiên họp của Hội đồng Shura ở Cairo, 26/12/12
Thượng Viện Ai Cập đã triệu tập trong phiên họp đầu tiên từ khi Tổng thống Mohammed Morsi ký sắc lệnh để áp dụng bản hiến pháp gây nhiều tranh cãi, và được người Hồi giáo hậu thuẫn.

Hội đồng Shura, tức Thượng Viện Ai Cập, hội họp hôm nay để làm lễ tuyên thệ nhậm chức cho 90 thành viên mới được Tổng Thống Morsi bổ nhiệm. Theo dự kiến, Hội đồng Shura sẽ khởi sự định ra khung sườn cho các cuộc bầu cử để chọn thành viên của Hạ Viện nội trong 2 tháng tới.

Ông Morsi ký ban hành sắc lệnh vào chiều tối hôm qua, sau khi ủy ban bầu cử nói gần 64% cử tri hậu thuẫn hiến pháp mới trong cuộc biểu quyết trong tháng này.

Tuy nhiên phe đối lập dưới sự lãnh đạo của các tổ chức cấp tiến và thế tục đã thề sẽ tiếp tục các cuộc biểu tình chống biện pháp này.

Họ nói khi được soạn thảo, dự thảo hiến pháp không đại diện cho các quyền lợi của họ. Và một số người chống đối nói văn kiện này không lý tới các quyền của phụ nữ.
XS
SM
MD
LG