Đường dẫn truy cập

Hỏi đáp Anh ngữ: Tag questions (2)


Hỏi đáp Anh ngữ: Tag questions (2)

Trong câu: "I think he will come here, won’t he?" Nếu thay chủ ngữ “I” thành “People” thì câu hỏi đuôi là “won’t he” hay “don’t they”? People think he will come here, ___? People think the Internet is a wonderful invention of modern life, ___? Xin giải thích và cho thêm ví dụ. Thành thật cám ơn Giáo sư.

Xin bấm vào Hỏi đáp Anh ngữ: Tag questions (1) để xem phần 1.

=> Rule 5: Nếu câu chính bắt đầu bằng I think hay I don’t think theo sau bởi một mệnh đề phụ, thì câu tag question xác nhận thông tin chính trong mệnh đề phụ đó vì mệnh đề phụ đó mang thông tin người hỏi cần biết, chứ không phải mệnh đề chính I think chỉ diễn tả ý kiến người hỏi mà thôi.

- I think he’s French, isn’t he?=Tôi nghĩ anh ta là người Pháp, có phải không?

- I don’t think it will rain, will it?=Trời chắc không mưa đâu, phải không nhỉ?

- I assume you’re thirsty, aren’t you?=Tôi đoán anh đang khát, đúng không?

- If she calls, you’ll tell me, won’t you? (Trong câu này won’t you đi với mệnh đề imperative you’ll tell me.)=Nếu cô ta gọi điện thoại thì anh cho tôi hay, nhé?

- I think he’ll be here, won’t he?=Tôi nghĩ anh ta sẽ đến đây, phải không?

* A nice invitation--Lời mời lịch sự:

- Come in, won’t you?=Xin mời vào!

* Will/would/can/could you? Used when you ask someone to do things, the tag questions are in affirmative even if the imperatives are in affirmative. (Nếu diễn tả lời yêu cầu hay mệnh lệnh, thì ở tag question dùng "will you?" dù câu chính ở thể xác định):

- Give me a hand, will you?=Giúp tôi một tay, này anh!

- Open a window, would you?=Bạn mở dùm một cửa sổ, được không?

- You can eat fish, can you?=Bạn ăn được cá, phải không?

* Intonation in tag-questions: Nếu cao giọng, câu trả lời có thể là yes hay no. Nếu hạ giọng thì người hỏi muốn ta đồng ý (confirmation).

- You don’t know where my wallet is, do you? (cao giọng rising tone) real question, thật lòng muốn hỏi. Bạn có biết cái ví của tôi ở đâu không? (--No, I don’t. --Yes, it’s on your desk).

- It’s a beautiful day, isn’t it? (falling tone--hạ thấp giọng)--Muốn người nghe đồng ý với người hỏi: Yes, it is.)=Hôm nay trời đẹp, bạn nhỉ?

- Nice day, isn’t it? (falling tone, biểu thị ý thân mật ). Trả lời:--Yes, it is.

=> Chú ý: Khi nói, để cho giản dị, thay vì dùng tag questions, ta có thể dùng một câu thôi cao giọng. Ðó là “Right? Is that right?” Hay “Is that correct?” Dù ở phần chính của câu hỏi ở xác định hay phủ định.

- You’re a teacher, am I correct?

- You’re not a student, right?

Nhưng lối giản dị này chỉ dùng khi nói.

* Hỏi lịch sự: dùng câu statement ở phủ định, câu tag question ở xác định:

- You wouldn’t know where the post-office is, would you?=Bạn có biết bưu điện ở đâu không? (Câu hỏi lịch sự)

- Where’s the post-office? (Câu hỏi bớt lịch sự)

Acknowledgment: Xem kỹ thêm: http://www.englishclub.com/grammar/verbs-questions-tag.htm và: http://www.eslbase.com/grammar/tag-questions

Michael Swan. Practical English Usage (New York: Oxford University Press, 2005, pp. 471+)

Chúc bạn mạnh tiến trong việc trau giồi Anh ngữ.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG