Đường dẫn truy cập

Tác phẩm trong tù của Tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ

Xem thêm

 Tranh sơn dầu tự họa của TS Cù Huy Hà Vũ. Lúc đầu được nhận toile vẽ sau đó giám thị trại giam không cho và nói là giữ hộ.
1

Tranh sơn dầu tự họa của TS Cù Huy Hà Vũ. Lúc đầu được nhận toile vẽ sau đó giám thị trại giam không cho và nói là giữ hộ.

Tranh sơn dầu tự họa cùng vợ Dương Hà. Lúc đầu, ông Cù Huy Hà Vũ được nhận toile vẽ sau đó giám thị trại giam không cho và nói là giữ hộ.
2

Tranh sơn dầu tự họa cùng vợ Dương Hà. Lúc đầu, ông Cù Huy Hà Vũ được nhận toile vẽ sau đó giám thị trại giam không cho và nói là giữ hộ.

Tranh vẽ tặng cháu đích tôn Cù Huy Xuân Hoàng.
3

Tranh vẽ tặng cháu đích tôn Cù Huy Xuân Hoàng.

Nguyễn Ðình Dặm đang vá quần đùi cho Cù Huy Hà Vũ.
4

Nguyễn Ðình Dặm đang vá quần đùi cho Cù Huy Hà Vũ.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG