Đường dẫn truy cập

Công chức Nam Phi đình công


Hơn một triệu công nhân viên chức tại Nam Phi hôm nay bắt đầu một cuộc đình công vô hạn định, sau khi không chấp nhận một đề nghị tăng lương của chính phủ.

Liên hiệp các công đoàn đại diện cho 1,3 triệu công nhân viên chức, bao gồm giáo chức, nhân viên y tế, cảnh sát, và công chức của các ban ngành khác, đòi tăng lương 8,6%, và tăng trợ cấp nhà ở.

Chính phủ đề nghị tăng 7% lương, và nói sẽ tăng trợ cấp nhà ở từ mức 87 đôla lên 95 đôla một tháng.

Bộ trưởng Công vụ Richard Baloyi nói rằng thảo thuận này sẽ tốn khoảng 690 triệu đôla cao hơn dự trù ngân sách, và sẽ tài trợ bằng nguồn ngân quỹ có được từ việc cắt giảm các dịch vụ công khác.

Chính phủ cho hay sẽ tiếp tục nỗ lực để đi đến một thỏa thuận và chấm dứt cuộc đình công.


Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG