Đường dẫn truy cập

Sở Mật vụ Mỹ 'tách rời với thế giới bên ngoài'


Sở Mật vụ Hoa Kỳ được giao trọng trách bảo vệ Tổng Thống Mỹ và các giới chức cấp cao khác của chính phủ.
Sở Mật vụ Hoa Kỳ được giao trọng trách bảo vệ Tổng Thống Mỹ và các giới chức cấp cao khác của chính phủ.

Một cuộc duyệt xét độc lập kết luận rằng Sở Mật Vụ của Hoa Kỳ cần được một người bên ngoài tổ chức cải cách toàn diện điều mà bản phúc trình mô tả là một cơ quan “tách rời với thế giới bên ngoài”, tăng nhân viên và cải thiện chương trình huấn luyện.

Cuộc duyệt xét còn đề nghị tăng chiều cao của hàng rào quanh Tòa Bạch ốc lên 1mét rưỡi để gây khó khăn cho người nào muốn trèo vào.

Một bản tổng kết phúc trình công bố hôm thứ năm của cuộc duyệt xét mật cho thấy những vấn đề sâu rộng tại Sở Mật vụ Hoa Kỳ, vốn được giao trọng trách bảo vệ Tổng Thống Mỹ và các giới chức cấp cao khác của chính phủ.

Kết quả cuộc duyệt xét nói rằng tổ chức này cần có một ban lãnh đạo biết tưởng thưởng những sáng kiến và những nhân viên xuất sắc, và đòi hỏi nhân viên phải chịu trách nhiệm về những hành động của mình.

Phúc trình này nói rằng Sở Mật vụ cần một ban lãnh đạo mới và mạnh, có thể thực hiện những cải cách bên trong tổ chức.

Thêm vào đó, phúc trình cho rằng các toán an ninh cần phải được huấn luyện trong các điều kiện tương tự như môi trường thực tế mà họ hoạt động.

Một số đề nghị khác kêu gọi cải cách liên quan tới tiến trình tuyển mộ, mướn người và thăng chức, trong khi giải quyết các vấn đề về kỷ luật.

VOA Express

XS
SM
MD
LG