Đường dẫn truy cập

Sinh viên VN được học tư tưởng Mác Lê, Hồ Chí Minh miễn phí


Các trường đại học công của Việt Nam phải chạy theo các lực tác động của nền kinh tế thị trường bằng cách cho sinh viên được miễn phí tất cả bốn năm nếu họ chịu học chủ nghĩa Mác Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Trong thời gian qua, sinh viên Việt Nam đã tránh xa các môn này vì nó không giúp ích gì để họ có thể tìm được việc làm sau khi ra trường.

Sinh viên thường chạy theo các môn thực tế như công nghệ thông tin, du lịch, quan hệ quốc tế hoặc tiếng Anh.

Hiện nay, tất cả sinh viên Việt Nam bắt buộc phải lấy ít nhất 3 lớp về chủ nghĩa Mác-Lê và tư tưởng Hồ Chí Minh, nhưng ít có sinh viên nào vượt quá đòi hỏi đó.

Lời mời học miễn phí là việc cụ thể hóa một nghị định mới đây của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng.

Nguồn: AP/ABCNEWS/Guardian

VOA Express

XS
SM
MD
LG