Đường dẫn truy cập

Sinh viên Mỹ thiếu kiến thức cơ bản về thế giới


Năm ngoái, tổ chức National Geographic Society và Hội đồng Quan hệ Đối ngoại khởi sự tìm hiểu với một cuộc khảo sát. Nếu đây là một bài thi thì đa số sinh viên đã bị trượt.

Sinh viên Mỹ hiểu biết thế nào về địa lý, môi trường, nhân khẩu học, chính sách đối ngoại của Mỹ, các sự kiện quốc tế gần đây, và kinh tế? Năm ngoái, tổ chức National Geographic Society và Hội đồng Quan hệ Đối ngoại khởi sự tìm hiểu với một cuộc khảo sát. Nếu đây là một bài thi thì đa số sinh viên đã bị trượt.

Một ngàn người trẻ trong độ tuổi từ 18 đến 26 hiện đang học hay đã học cao đẳng hoặc đại học ở Mỹ tham gia vào cuộc khảo sát.

Các câu hỏi được thiết kế để kiểm tra kiến thức cơ bản của sinh viên về thế giới và vai trò của nước Mỹ trên toàn cầu. Kết quả không mấy khích lệ. Điểm trung bình chỉ đạt 55%.

Ông Richard Haass thuộc Hội đồng Quan hệ Đối ngoại cho biết:

“Không một sự chọn lựa thay thế nào cho một thế giới trật tự thành công trong đó có Mỹ đóng vai trò lớn. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị cho những người trẻ này đóng những vai trò quan trọng đó và cuộc khảo sát cho thấy chúng ta chưa đào tạo họ đủ số lượng hay tỷ lệ đáng kể để đáp ứng các nhu cầu ấy.”

Mỹ có bị ràng buộc bằng hiệp ước phải bảo vệ Nhật nếu Nhật bị tấn công hay không? Chỉ 28% số sinh viên tham gia khảo sát biết câu trả lời.

Và chỉ 30% các em biết rằng quyền công bố chiến tranh thuộc về Quốc hội.

Dù phần trả lời của các em tệ, nhưng đa số cho biết muốn hiểu biết thêm về thế giới và xem đó là điều quan trọng.

Bà Susan Goldberg thuộc tổ chức National Geographic Society nói:

“Chúng tôi tìm cách nào để tiếp cận các em vì các em nói là muốn hiểu biết thêm, cho nên hãy chỉ bảo các em. Chúng ta không thể trông chờ tất cả các em tìm đến sách báo.”

Các nhà khảo sát đang phát triển những chương trình truyền thông xã hội với mục tiêu không những chỉ ra những điều sinh viên chưa biết mà còn tìm cách mang tới các em những thông tin các em muốn biết, biến các em trở thành những công dân tích cực và những cử tri hiểu biết thông tin.

VOA Express

XS
SM
MD
LG