Đường dẫn truy cập

Việt Nam kỷ niệm 60 năm trận Điện Biên Phủ

Xem thêm

Du khách nước ngoài xem các mảnh của căn hầm Tướng Pháp De Castries tại Điện Biên Phủ trong Viện Bảo tàng Hà Nội.
1

Du khách nước ngoài xem các mảnh của căn hầm Tướng Pháp De Castries tại Điện Biên Phủ trong Viện Bảo tàng Hà Nội.

Cựu chiến binh Phạm Phú Bằng, 85 tuổi, đứng trước viện bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ ở tỉnh Điện Biên, ngày 5/5/2014.  
2

Cựu chiến binh Phạm Phú Bằng, 85 tuổi, đứng trước viện bảo tàng chiến thắng Điện Biên Phủ tỉnh Điện Biên, ngày 5/5/2014.

 

Phụ nữ Hmong tại đèo Pha Đin trong tỉnh Điện Biên, ngày 5/5/2014. Việt Nam đánh dấu 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấm dứt chế độ cai trị của Pháp ở Đông Dương.
3

Phụ nữ Hmong tại đèo Pha Đin trong tỉnh Điện Biên, ngày 5/5/2014. Việt Nam đánh dấu 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ chấm dứt chế độ cai trị của Pháp ở Đông Dương.

Trẻ em Hmong trở về nhà từ trường học trên đèo Pha Đin ở tây bắc tỉnh Điện Biên, ngày 5/4/2014.
4

Trẻ em Hmong trở về nhà từ trường học trên đèo Pha Đin ở tây bắc tỉnh Điện Biên, ngày 5/4/2014.

Tải thêm

XS
SM
MD
LG