Đường dẫn truy cập

Tìm hiểu thêm về present perfect (1)


Tìm hiểu thêm về present perfect (1)
Tìm hiểu thêm về present perfect (1)

Kính gửi ông Phạm Văn. Đầu thơ tôi kính lời chúc sức khỏe của ông. Tôi có hai câu hỏi nhờ ông giải thích. 1, trong bài 247 có câu của ông Epstein là: well, to begin with, I've decided to leave Advanced Technologies. Tôi không hiểu tại sao phải dùng present perfect (I've decided) mà không dùng past tense (I decided). 2, ông có thể giúp tôi làm sao để nhớ cách phát âm "-ed" ở past participle vì thỉnh thoảng phát âm là "t", "d" và "id". Thành thật cảm ơn ông. Trung Nguyen

Kính gửi ông Trung Nguyen:

Trả lời câu 1:

Trong bài Anh Ngữ Sinh Ðộng số 244, ông Epstein nói với ông Blake câu, “I’ve decided to leave Advanced Technologies.” (Tôi quyết định thôi không làm cho hãng Advanced Techologies nữa.)

I’ve decided dùng ở thì present perfect (have + past participle), nghĩa là một thì chỉ một hành động (1) đã hoàn tất ở một lúc nào đó trong quá khứ, (2) vẫn còn dính líu đến hiện tại (thí dụ: I've studied English for 5 years: tôi học tiếng Anh 5 năm nay rồi; nếu muốn nói rõ "bây giờ vẫn còn học," thì dùng present perfect progressive: I've been studying English for 5 years), và (3) không chỉ rõ thời điểm nhất định. Khác với thì quá khứ (simple past): 1 hành động đã xảy ra và không còn dính líu đến hiện tại.

Ông có thể tham khảo thêm các trường hợp dùng thì hiện tại hoàn thành ở đây.

Nhưng nếu có một thời điểm rõ rệt, ta dùng simple past. Ex: Mr. Epstein decided to leave Advanced Technologies 5 months ago=Ông Epstein quyết định thôi không làm cho hãng Advanced Techonolgies cách đây 5 năm tháng.

Thí dụ: Hãy so sánh hai thì present perfect và simple past. Bạn bắt đầu học tiếng Anh năm 2005. Năm nay là 2010. Như vậy bạn học được 5 năm rồi. Bạn nói:

- I’ve learned English for five years=Tôi học tiếng Anh được 5 năm rồi. [Không nói rõ bắt đầu học bao giờ, dùng present perfect.]

- I began learning English five years ago=Tôi bắt đầu học tiếng Anh cách đây 5 năm. I began learning English in 2005. [Sau chữ ago, hay một thời điểm rõ rệt, 2005, dùng simple past.]

Nhận xét: Trong tiếng Việt những câu hỏi tận cùng bằng chưa hay câu trả lời tận cùng bằng rồi thường dùng present perfect. Anh ăn cơm tối chưa? Have you had dinner yet? Tôi ăn rồi. I’ve had dinner.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG