Đường dẫn truy cập

Work against và một số phrasal verbs (1)


Work against và một số phrasal verbs (1)
Work against và một số phrasal verbs (1)

Please explain the following prepositional verbs in Vietnamese: work against, work around, work toward, word off, work on, work for. Thanks for your explanation. Sincerely, Dan Thach.

Chào Dan Thach:

Bạn nhờ giảng nghĩa bằng tiếng Việt 6 động từ theo sau động từ work bởi một preposition. Phrasal verbs hay idioms là những chữ khó đối với học sinh học ngoại ngữ vì chỉ đổi một preposition là nghĩa chữ thay đổi; hơn nữa, một idiom có thể có nghĩa khác nhau tùy văn cảnh.

Một trong những từ điển dùng để tra nghĩa của những idioms là McGraw-Hill’s Dictionary of American Idioms and Phrasal Verbs, do Richard A. Spears chủ biên. New York: McGraw-Hill, 2000, giá $22.50 (mua tại www.books.mcgraw-hill.com). Tương tự: NTC’s A Dictionary of American Idioms của Adam Makai, Maxine Tull Boatner and J.E. Gates (Baron’s), The American Heritage Dictionary of Idioms, tác giả Christine Ammer. Cũng có thể tra nghĩa bằng cách vào freeonlinedictionary.com.

=> Một cách nắm vững ý nghĩa là đừng học những idioms này rời rạc, mà phải học trong những câu có dùng idiom đó.

Thí dụ: look up có ba nghĩa chính:

(1) Tra nghĩa trong từ điển. If you come across a difficult word, look it up in a dictionary.

(2) Ghé thăm ai: If you have a chance to pass by Washington, look me up=Nếu anh có dịp ghé qua Washington, ghé thăm tôi nhé!

(3) Improve. Business is looking up these days=Các cửa tiệm thương mại đang phát đạt thêm.

* Quý vị muốn nêu câu hỏi/ ý kiến/ thắc mắc, xin vui lòng vào trang Hỏi đáp Anh ngữ của đài VOA để biết thêm chi tiết.

XS
SM
MD
LG