Đường dẫn truy cập

Bài diễn văn của Tổng thống Obama tập trung vào tăng trưởng kinh tế


Tổng thống Obama nói ông muốn chính phủ thực hiện các biện pháp để khuyến khích tạo công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế
Tổng thống Obama nói ông muốn chính phủ thực hiện các biện pháp để khuyến khích tạo công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế

Trong bài diễn văn về tình trạng liên bang được đọc vào Thứ Ba, Tổng thống Barack Obama sẽ tập trung vào vấn đề cải thiện nền kinh tế và thị trường việc làm - một vấn đề quan trọng đối với nhân dân Mỹ.

Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc, Robert Gibbs, nói rằng, ông hy vọng là Tổng thống sẽ sử dụng phần lớn bài diễn văn này để nói về nền kinh tế và những khó khăn mà quốc gia phải đối diện, trong đó có vấn đề tạo ra công ăn việc làm, và củng cố tính cạnh tranh và canh tân.

Trong một băng video được công bố trước khi đọc diễn văn vào thứ Ba, ông Obama nói ông muốn chính phủ thực hiện các biện pháp để khuyến khích tạo công ăn việc làm và tăng trưởng kinh tế với các dự án chi tiêu như đường xe lửa cao tốc, các chương trình năng lượng sạch, và các ngân quỹ trợ cấp đại học.

Nhưng các đại biểu quốc hội thuộc Đảng Dân Chủ và Đảng Cộng Hòa bất đồng ý kiến sâu sắc trong phương cách thúc đẩy nền kinh tế.

Các nhà lập pháp Đảng Cộng Hòa đã nói trong những chương trình hội thoại hôm Chủ Nhật rằng họ muốn vực dậy nền kinh tế bằng cách cắt giảm chi tiêu, có thể là trong các chương trình hưu bổng gồm an sinh xã hội và chăm sóc y tế của liên bang, nói chung, là những chương trình thường được coi như cấm kỵ, không được nói đến chuyện cắt giảm.

Tin Vắn Thế Giới

XS
SM
MD
LG